Jaapani aed
Maie Itse
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume Kadrioru pargi väärikustega: loss, aiad, kanalite süsteem, muuseumid, iidsed puud.

Vaatleme ja võrdleme eri tüüpi parkidega ning võrdleme pargi kooslusi metsaga.

Tutvume puude juures elava floora ja faunaga (seened, samblikud, samblad,  linnud, loomad, putukad).

Park on hea õpikeskkond teema lõimimiseks taimekoosluste, looduskaitse ja teiste õppeainetega.

Maakond: Harjumaa
Metsakooslus
Maie Itse
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume erinevatel pinnastel asuvate metsakooslustega.  

Õuesõppe programm, kus on lõimitud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained.

Maakond: Harjumaa
Samblikud puul
Maie Itse
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Tutvume puude juures elava floora ja faunaga (seened, samblikud, samblad,  linnud, loomad, putukad). Mets on hea õpikeskkond teema lõimimiseks taimekoosluste, looduskaitse ja teiste õppeainetega.

Maakond: Harjumaa