Aastaajad
wikimedia
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm „aastaajad“ koosneb matkadest, mis viiakse läbi erinevatel aastaaegadel (neljal korral) ühel ja samal loodusrajal, sama retkejuhi juhendamisel, uurimuslik osa viiakse läbi kas loodusmajas või õuetingimustes.

Eesmärgiks on vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, tehakse uurimuslikke katseid erinevate aastaaegadega seonduvalt.

Maakond: Tartumaa
Jäljed lumel
wikipeedia
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul liigutakse loodusrajal ja tutvutakse loomade tegevusjälgedega (näritud oksad, jäljed puudel, jäljed lumel, loomade väljaheited, nahad). Uuritakse jäljeridu, loomade jälgede pikkusi, liikumisviise. Iga looma tutvustus ja arutelud kohapeal.

Maakond: Tartumaa
jäneserada
vikipeedia
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Mängulisel teel ja aktiivtegevuste kaudu kahe Eestis elutseva jäneseliigi valgejänese (Lepus timidus) ja halljänese (Lepus europaeus) elu ja tegevuse tundmaõppimine. Uuritakse valgejänese ja halljänese välimust, toitumisharjumusi, elupaika ning eluviisi. Programmis sisalduvad mängud, ülesanded ja arutelud vahelduvad liikumisega talvises looduses. Nähtu, kogetu ja õpitu kinnistatakse ilmastikuolusid arvestades Vapramäe loodusmajas. Lumejänese raja programm toetab koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustöö põhimõtet mängu kaudu õppimisest, laste tervise edendamisest ja liikumisvajaduse rahuldamisest.

Maakond: Tartumaa
kitsetall
VVV arhiiv
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Metskitse õppeprogramm viiakse läbi  Vapramäe, Vellavere või Vitipalu matkarajal. Loodusraja  valik tehakse koos õpetajaga lähtudes osalejate soovidest ja vanusest

Programmi sissejuhatavas osas tutvustab programmi läbiviija  lühidalt metskitse elu  küsimuste kaudu lapsi aktiivselt kaasates  (välimust, emased, isased, talled, pereelu, ökoloogia (vaenlased ja sõbrad), metskitse arvukus, kaitse, jaht).  Vaadatakse pildilt sokku, emakitse ja talle, vaadatakse soku sarvi. Lapsed riietuvad kitsekarjaks: sokkudeks, emakitsedeks, talledeks. Sokkudel on sarved, kitsedel valge sabalapp, talledel helepruun keep valgete täppidega . Sõnamängud (Sõna kasvatamine. Leia puuduv sõna).

Järgneb matk (2 km) ja tegevused loodusrajal.  Matka käigus tutvutakse läbi tegevuste ja mängude metskitsede eluga. Loodusrajale suundutakse  metskitse karjana (rühmana) (sokud, emakitsed ja talled).Metskitsed peavad olema metsas ettevaatlikud ja vaiksed (palju vaenlasi). 

Maakond: Tartumaa
ööputukad
Vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse öösel lendavate putukatega valguspüügil. Valguspüügiks seatakse üles lina ja lamp, püük toimub hämarikust pimedani. Programm algab sissejuhatusega ööputukatest ja valguspüügist, tutvustatakse ööputukaid piltide ja putukate  kogu abil. Putukaid vaadeldakse linal, vaatluspurgis või petritassidel ja uuritakse binokulaari all.  Abiks on putukate määrajad ja ööputukate joonistabel tavaliselt öösel lendavatest liikidest. Programmi täiendavatest materjalideks on hämarikuliblikate kogu, mille abil saab liike nii määrata kui ka tutvustada.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse õppemängu läbi.

Maakond: Tartumaa