põlevkivi tükk
Reet Kristian
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm annab ülevaate Eesti maavaradest, nende levikust, omadustest ja kasutusaladest. Selgitatakse ka maavarade jätkusuutlikku kasutamist ja Eesti tuleviku maavarasid. Rühmatööna õpime tundma näidiste abil Eestis enamlevinud maavarasid. 
 

Maakond: Jõgevamaa
mobiiltelefon
Foto: Mari Kala
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab läbi rühmatööde mobiiltelefoni elutsüklit – milliseid materjale kasutatakse mobiiltelefoni tootmises, millistest maailma paikadest need materjalid on pärit, kuidas toimub nende kaevandamine ja millist mõju avaldab see keskkonnale. Toimub arutelu mobiiltelefonist vabanemise ja edasikasutamise võimalustest ning programmi tulemusena suunavad õpilased kodus kasutuna seisvad telefonid ringlusse.

Maakond: Jõgevamaa
turbakohvri sisu koosneb skeemidest, turbatoodetest, herbaarlehtedest ja muus taolisest
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Kasutades Turbakohvri õppekomplekti uurime soode arengut, sootüüpe ja elustikku, soode rolli ning turba kui maavara kasutust. Ettekanne, videoklipid ja rühmatööd. Turbakohvrit saab tasuta laenutada ka kooli iseiseivaks kasutamiseks. 

Maakond: Jõgevamaa