placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi keskseks teemaks on muld. Millest muld koosneb ja kuidas ta tekib? Kes elavad mullas?  Vaatleme ja võrdleme binokulaaris mulda ja liiva. Arutelu mulla tähtsusest ja seostest meie igapäevaeluga. Mängime muti ja vihmaussi mängu. Mulla teemat kinnistav mäng mullaelustikust ja koostisosadest storyline meetodil. Teine pool programmist otsitakse kooli haljasalalt mullaelanikke, püütakse neid määrata ning uuritakse luubiga.

Maakond: Võrumaa
Õiglase kaubanduse mäng
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis kasutatakse õppevahendit “Õiglane kaubandus”.  Banaan, kohvi, kakao ja puuvill on kaubad, mis omavad suurimat osakaalu õiglases kaubanduses ning mõjutavad oluliselt elu arengumaades.
Õppeprogrammil osalejad õpivad näidete varal, millised on iseloomulikumad probleemid, millega arengumaad neid kaupu tootes kokku puutuvad:

ebaõiglane hind,
suurkorporatsioonide võim,
keskkonnakahjud,
probleemid kogukondades.
Arutleme mida meist igaüks saab teha õiglase kaubanduse edendamiseks.

Maakond: Võrumaa