Õppeprogramm Ilm Vellaveres
VVV SA arhiiv
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm algab teema ja mõõtevahendite tutvustamisega, seejärel moodustatakse grupid ja hakatakse tegelema ilmaelementide mõõtmisega. Programmi jooksul kasutatakse erinevaid mõõteriistu (termomeeter, anemomeeter, baromeeter, psühromeeter).Programmis on kasutusel nii digitaalsed kui mehhaanilised mõõteriistad. Programmi ajal liigutakse matkarajal (~2km),mõõtmisi teostatake erinevatest kohtades ning viiakse läbi ka mõned katsed. Kogutud andmete põhjal koostatakse hetke ilmateade ning esitatakse teisele grupiliikmetele. Õpitulemuste kontrollimiseks toimub programmi lõpus teemakohane liikumismäng. Õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Maakond: Tartumaa
Jäljed lumel
wikipeedia
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi jooksul liigutakse loodusrajal ja tutvutakse loomade tegevusjälgedega (näritud oksad, jäljed puudel, jäljed lumel, loomade väljaheited, nahad). Uuritakse jäljeridu, loomade jälgede pikkusi, liikumisviise. Iga looma tutvustus ja arutelud kohapeal.

Maakond: Tartumaa
Päeva paabusilm
VVV arhiiv
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline liblikate õpperetk looduses (2 km), õpitakse kasutama liblikavõrke, nendega püüdmist ja liblikate kogumist.

Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut: I kooliastme õpilased kordavad nelja õppeprogrammis õpitavat liblikat: Korratakse, mida liblikad söövad, kus magavad, kes on nende vaenlased ning kuidas toimub liblikate eluring. Teadmised kinnistatakse läbi õpetlike ülesannete  ja mängude.  Programmi lõpus meisterdab igaüks endale liblika.

III kooliastme õpilased määravad püütud liigid. Õpperetkele järgneb liblikate uurimine binokulaarse mikroskoobiga.  Õpilased kordavad õppeprogrammis õpitud liblikaid ja nende eluringi. Teadmised kinnistatakse õpetlike ülesannetega.

Maakond: Tartumaa
jäneserada
vikipeedia
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Mängulisel teel ja aktiivtegevuste kaudu kahe Eestis elutseva jäneseliigi valgejänese (Lepus timidus) ja halljänese (Lepus europaeus) elu ja tegevuse tundmaõppimine. Uuritakse valgejänese ja halljänese välimust, toitumisharjumusi, elupaika ning eluviisi. Programmis sisalduvad mängud, ülesanded ja arutelud vahelduvad liikumisega talvises looduses. Nähtu, kogetu ja õpitu kinnistatakse ilmastikuolusid arvestades Vapramäe loodusmajas. Lumejänese raja programm toetab koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustöö põhimõtet mängu kaudu õppimisest, laste tervise edendamisest ja liikumisvajaduse rahuldamisest.

Maakond: Tartumaa
Õppeprogramm metsa majandamine
Vikipeedia
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi raames tutvustatakse õpilastele metsamajandamise olemust ning viiakse läbi praktilised tööd palgi väärtuse arvutamise kohta.

Programmi jooksul arutletakse metsast saadud puitmaterjali väärtuse üle. Näite aluseks võetakse lõhutud küttepuude vajadus ja hind. Seejärel tehakse metsas langenud tüvede peal vajalikud mõõtmised. Samas arutletakse, kui tugevalt tohib langenud küttepuu mädanikust kahjustatud olla. Ruumis tagasi olles tehakse elektroonilisel tahvlil vajalikud pöördkehade joonised ja valemid. Grupid arvutavad endapoolt mõõdetud andmete alusel välja tulemused. Lõpuks tulemusi võrreldakse ja arutletakse, kui suures rahalises vääringus lamas puitu metsa all.

Maakond: Tartumaa