Hobused on kabjalised
Liina Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

3-tunnine muinasjutuline talveprogramm, kus keskkonnahoidlikkust ja säästvat eluviisi tutvustavaid teadmisi antakse edasi läbi mänguliste tegevuste. Lapsed saavad tuttavaks koduloomadega, õpivad isas ja emasloomade nimetusi, kehaehitus ja toitmise põhimõtteid. Metsaretkel õpitakse tundma loomade ja talilindude talviseid tegemisi, arutletakse inimese ja looduse suhetest, kust kuusepuud jõuludeks võtta ja kuidas kadakas haiguste vastu aitab. Korjatakse metsast prügi ja räägitakse looduses käitumise reegleid. Kuusekohvikus pakutakse lõkkekartulei ja vaarikavarre teed. Loodusmajas tehakse villatöid ja meisterdatakse endale meene. Muhkliaidas korratakse õpitut ning Minimuhkli abiga proovitakse võlutrikki.

Maakond: Viljandimaa
placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

4-tunnine programm koosneb kahest osast. Üle 12-ne õpilase jagataks kaheks ja tegevusi viivad läbi kaks juhendajat. Ühes osas lapsed tutvuvad koduloomadega, õpivad isas- ja emasloomade nimetusi, kehaehitust, koduloomade ja inimeste vahelisi seoseid, toitumise eripära. Osalejad teevad praktilisi tegevusi ja kordamismänge. Teine osa on üles ehitatud aarde jahile, kus kaardi abil otsitakse aardeid, mis tutvustavad puid ja põõsaid, nende kasutamist inimeste elus, iseloomulikke tunnuseid ja maitseid. Väikesl metsarajal uuritakse loomade tegevusjälgi ja looduse märke.

Maakond: Viljandimaa
Üks talutöödest- peetide võtmine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

3-tunnise programmi jooksul saavad lapsed osaleda lihtsamates talutöödes, toita koduloomi (kanad, kuked, pardid, küülikud, kitsed, lambad, hobused, poni), kuulevad miks loomi peetakse, kuidas neid hüütakse, mida nad söövad ja kuidas eristada loomade kehaehitust ja rühmitamist. Missugune on keskkonnasõbralik ja säästev eluviis, mida tähendab mahe ja milleks loomade sõnnik kasulik on? Lapsed tutvuvad erinevate vanade talutööriistadega. Osalejad korjavad kanalast mune ning valmistavad ise sellest rooga, koos tehakse ka koorest võid. Väikese ülevaate saab ka linakasvatusest- saab näha põldu ja katsuda linataime ning proovida kuidas taimest niiti saab.

Maakond: Viljandimaa
Mustikakorjamine teeb näpud siniseks
Ly Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on läbi erinevate meelte tutvustada lastele raba elukeskkonda ja inimese elus olulisi loodussaadusi (metsamarjad, turvas, puhas vesi) , nende kasulikkust ning loodussäästlikku kasutamist.  Samuti tutvustada lastele looduses liikumise reegleid, kirjeldada võimalikke ohtusid ning käitumist ohuolukordades.

Maakond: Viljandimaa