Talv metsas.
Elmo Riig / Sakala
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus saavad lapsed erinevaid teadmisi nii lindude ja loomade kui ka roomajate, kahepaiksete ning putukate tegemiste kohta talvisel ajal. Lapsed õpivad, mida teevad ja kuidas käituvad erinevad elusolendid talvel. Kuidas nad külma ja toiduvaese aja üle elavad ning kas ja kuidas lumerohkus nende elu mõjutab. Arutletakse, kus keegi magab, mida sööb ja mida talvel teisiti teeb kui muul ajal. Räägitakse ka sellest, mida inimesed teha saavad, et lindudel-loomadel talvel kergem oleks. Lapsed tunnevad tihtipeale huvi, kas loomadel talvel külm on. Ka sellele küsimusele saavad nad vastuse!

Samuti otsitakse loomade tegevusjälgi, tehakse tutvust loomade toidulaual olevate taimedega ning mängitakse õpetlikke teemakohaseid mänge.

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning Tallinna munitsipaalkoolide I kooliastme (1.3. klassi) õpilastele.

Maakond: Harjumaa
Vares
Remo Savisaar
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Kaasahaarav programm, mille käigus tehakse lähemalt tutvust lindudega. Uuritakse, millised on nende nokad, jalad, sabad, suled, munad ja miks need just sellised on. Räägitakse, mida ja kuidas linnukesed söövad, kuidas pesa punuvad ja talvituvad. Loomulikult ei puudu ka õpetlikud mängud!

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning Tallinna munitsipaalkoolide I kooliastme (1.3. klassi) õpilastele.

Maakond: Harjumaa
Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivõppemeetodite abil tutvutakse vooluringi, elektri kui mõistega ja elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega, räägitakse elektiohutusest, tehakse sellele vastavalt katseid, räägitakse keskkonnasõbralikest valikutest.

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased tutvuvad praktiliste, uurimuslike ja avastuslike meetodite abil vee omaduste ja vee puhastamisega, samuti antud valdkonnaga seotud loodusteaduslike mõistetega.

 

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Ringmajanduse näidete abil ja seoses kestliku arengu eesmärkidega arutletakse teadliku tarbimise rolli üle meie igapäevaelus. Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale ning räägitakse toote eluringist. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi erinevusi vees ning mullas, mängitakse keskkonnateadlikkuse bingot.

Maakond: Tartumaa