Õpilased programmi läbi viimas
Kauri Kivipõld
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õpilased jagunevad gruppideks, mis kehastuvad erinevaks metsaga seotud huvigruppideks. Huvigrupid saavad info ja materjalid on nende seisukohtade, huvide ja ootuste kohta metsaga majandamisel. Õpilased valmistavad ennast materjali kasutades ja grupitööna ette oma seisukohtade kaitsmiseks debatis teiste huvigruppidega. Toimuvad debatid, kus iga huvigrupp kaitseb oma huvisid

hunt
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis antakse ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatikast ja bioloogilisest mitmekesisusest; hammaste tüüpidest, hambavalemist, toitumise eripäradest koljude  näitel. Praktikum toimub neljaliikmelistes gruppides.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse koljude õppekollektsiooni, Eesti metsloomade topiste kogu, määrajaid ja IPade.

Praktikumi läbivad teemad: 

  • tutvutakse määramispõhimõtetega;
  • määratakse imetajate koljusid (IPadides määrajad), kasutades Eesti imetajate koljude õppekogu (kobras, ilves, hunt rebane, põder jne);
  • tutvutakse koljude abil hammaste tüüpidega ja määratakse loomade toitumistüübid (rohusööjad, kiskjad, segatoidulised).

Programmi lõppedes leitakse vaadeldud loomaliigid Pernova Loodusmaja topiste kogust ja vaadatakse üle nende eluviisid.

Maakond: Pärnumaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Võrtsjärv
Järvemuuseum
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis õpitakse tundma järve kui elukeskkonda Võrtsjärve näitel. Räägitakse inimeste seostest siseveekogudega, keskkonnahoidlikust käitumisest, jätkusuutliku kalastamise põhimõtetest ning veeohutusest. Jalutatakse Võrtsjärve kaldal ja sõidetakse parvega järvele. Õpitakse tundma järve elustikku - veetaimi, linde ja kalu. Viiakse läbi lihtsamaid veekogu seisundit hindavaid mõõtmisi. Järvemuuseumi siseruumis tutvutakse mageveekaladega ning tehakse rühmatööd.

Õppeprogramm toimub EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis, Võrtsjärve kaldal ja parvega Võrtsjärvel
 

Maakond: Tartumaa