placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastiku – Sinimägede tekkest, iseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Sinimäed on koht ilmekate näidetega, kuidas loodus mõjutab inimeste strateegilist otsustamist ja kuidas inimeste strateegilised otsused mõjutavad loodust maastikuliste muutustega. Lisaks uuritakse nelja eri kaardi abil tänase Sinimäe asula maastiku muutumist viimase saja  aasta jooksul

 

Maakond: Ida-Virumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi retk  annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastiku - Sinimägede tekkest, iseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Lisaks uuritakse nelja eri kaardi abil tänase Sinimäe asula maastiku muutumist viimase saja  aasta jooksul.

Õppekäik on loodud koostöös Alutaguse Matkaklubiga

Maakond: Ida-Virumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis  tutvutakse Sinimägede maastikukaitsealaga ning töölehe abil otsitakse  vastuseid Sinimägede maastiku, mägede tekke, taimestiku ja olude kohta. Meetoditeks on õpilaste grupitöö ja ajurünnak, kokkuvõtete tegemisel analüüsitakse koos läbi vastused. 

 

Maakond: Ida-Virumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastiku – Sinimägede tekkest, iseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Sinimäed on koht ilmekate näidetega, kuidas loodus mõjutab inimeste strateegilist otsustamist ja kuidas inimeste  otsused mõjutavad loodust maastikuliste muutustega. Lisaks kordame üle kaardiõpetuse algtõed visandades Vaivara Sinimägede muuseumi ümbruse.

Huvi looduse ja keskkonna vastu võimaldab väärtustada looduse mitmekesisust, sh elurikkust ja ühiskonna ajalugu ja kultuuri. Rõhutame, et  loodushoid on mitte ainult looduse, vaid ka ühiskonna  kestlikkuse jaoks  vajalik. 

Maakond: Ida-Virumaa