Tartu loodusmaja
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivõppemeetodite abil tutvutakse vooluringi, elektri kui mõistega ja elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega, räägitakse elektiohutusest, tehakse sellele vastavalt katseid, räägitakse keskkonnasõbralikest valikutest.

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased tutvuvad praktiliste, uurimuslike ja avastuslike meetodite abil vee omaduste ja vee puhastamisega, samuti antud valdkonnaga seotud loodusteaduslike mõistetega.

 

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Ringmajanduse näidete abil ja seoses kestliku arengu eesmärkidega arutletakse teadliku tarbimise rolli üle meie igapäevaelus. Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale ning räägitakse toote eluringist. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi erinevusi vees ning mullas, mängitakse keskkonnateadlikkuse bingot.

Maakond: Tartumaa
Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

“Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus” pakub uurimuslikku tegevust praktiliste ülesannete kaudu analüüsimaks mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse muldasid võrdlevalt. Tehakse läbi teadusliku uurimistöö kõik etapid ning analüüsitakse oma tegevust. Tegemist on laboratoorse tööga muldade keemilise koostise analüüsimiseks ja võrdlemiseks.

Maakond: Tartumaa
Metsaprogramm
Evelin Peterson
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Tore metsateemaline programm toimub linna lähedal asuvates metsatukkades olevatel matkaradadel, uuritakse metsaelustikku ja mitmekesisust.

Maakond: Tartumaa