Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Okaspuude õppeprogrammis õpetame eristama enamlevinud okaspuude perekondi, õpetame tundma Eestis looduslike okaspuude liike ja tavalisemaid haljastuses kasvatatavaid okaspuude liike. Puuliike õpetame määrama nii okste kui ka käbide järgi. Okaspuude programmis saavad vastuse mitmed küsimused: millised okaspuud kasvavad Eestis looduslikult, millised okaspuude liigid on meil tavalisemad haljastuses, kuidas eristada enamlevinud okaspuude perekondi, mis liiki on maailma kõrgeimad okaspuud, millised okaspuud elavad kõige vanemaks ja kui vanaks nad elavad, kui pikk on kõige pikem käbi maailmas, miks on okaspuud olulised meile kõigile.                             

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi „Nad kõik on taimed. Taimede eluvormid 2” raames õpilased tutvuvad taimede põhirühmade ja eluvormidega: puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad. Õpilased uurivad botaanikaaias, pargis või loodusrajal kasvavaid taimi ja nende omavahelisi seoseid ökosüsteemis, teevad vaatlusi ja lahendavad ülesandeid.

Õpilastele tutvustatakse taimeriigi mitmekesisust Tartu Ülikooli botaanikaaias, kooli lähedal pargis või looduses kasvavate taimede näitel. Näidatakse nii eostaimi (samblad ja sõnajalgtaimed) kui ka paljasseemnetaimi ja õistaimi (puud, põõsad, puhmad, liaanid, rohttaimed). Programmis tutvustatakse ka Eestis levinumaid taimeliike.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi „Nad kõik on taimed. Taimede eluvormid botaanikaaia kasvuhoonetes 1” raames tutvustatakse õpilastele taimeriigi mitmekesisust Tartu Ülikooli botaanikaaia kasvuhoonetes kasvavate taimede näitel. Näidatakse nii eostaimi (samblad ja sõnajalgtaimed) kui ka paljasseemnetaimi ja õistaimi (puud, põõsad, puhmad, liaanid, rohttaimed).

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programmi „Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas. Loodusvööndid ja kohastumised 4” raames saavad õpilased tutvuda vihmametsas ja kuumakõrbetes valitsevate tingimustega, seal kasvavate taimedega ning nende kohastumustega.
Kõik taimed vajavad kasvamiseks ja arenguks eelkõige parasjagu valgust, soojust ja niiskust. See aga, mis kellegi jaoks on parasjagu, on liigiti väga erinev. Erinevates kliimavöötmetes ja loodusvööndites kasvavatel taimedel on erinevad nõudlused öö ja päeva ning aastaaegade pikkuse suhtes ning selleks, et olemasolevaid võimalusi suurimal määral ära kasutada, on taimedel kujunenud mitmed kohastumused.

Maakond: Tartumaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi „Eesti taimekooslused botaanikaaias” raames õpilased vaatlevad ja õpivad tundma Eesti taimekooslusi ning neile iseloomulikke taimeliike botaanikaaia välikollektsiooni näitel. Rühmatöös uurivad õpilased loo-, pärisaru-, lammi- ja rannaniidul, rabas ja soostunud niidul, laane-, palu-, salu- ja soostuvas metsas kasvavaid taimeliike botaanikaaia Eesti taimede osakonna taimepeenardel (taimekoosluse mudelis). Tähelepanu pööratakse taimeliikide tunnustele ja looduskaitsele. Iga rühm uurib põhjalikumalt ühte taimekooslust ja koostab seda kirjeldava plakati.

Maakond: Tartumaa