Astronoomia
ESA
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Aktiivõppeprogrammis tutvustatakse selle valdkonna teadussuundasid ning selgitatakse miks neid uuritakse. Olulisel kohal õppeprogrammis on ka Eesti tähistaeva õpetamine. Kosmost käsitletakse ka justkui omaette keskkond, kus tuleb uurida seal olevaid objekte, nende omadusi ja käitumist. Ükskõik millist keskkonda uurida, kasutada või elada tuleb seda teha keskkonda kaitsvalt, säästvalt ning jätkusuutlikult. Võimalik tutvuda astronoomide erinevate töövahenditega ning näha Põhjamaade suurimat peegel teleskoopi. 

Maakond: Tartumaa
Keskpäevane satelliitrong
NASA
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärgiks on tutvustada satelliitide olemust, ehitust ja tööpõhimõtet. Tutvutakse programmeerimise ja lihtsamate elektriskeemide põhitõdedega ning dekodeeritakse satelliidi sõnum.

Maakond: Tartumaa
Kosmosetehnoloogia
freepik.com
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuritakse raketilennu stabiilsust ja pikkust massist ja tasakaalu punktist tulenevalt.

Maakond: Tartumaa
Taimkatte kaugseireks kasutatav satelliit Sentinel-2
ESA
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustakse kaugseire olemust ning selle erinevaid uurimisobjekte ning nähtusi. Programmi jooksul antakse ülevaade kaugseire teadusvaldkonnast ja rakenduste tulevikuperspektiivist. Isevalmistatud spektromeetriga uuritakse erinevate pindade kiirgus- ja neeldumisspektreid. Satelliit kaugseire võimaldab teadlastel jälgida meie planeet Maa tervislikku olukorda, likvideerida katastroofe kiiremini või neid ära hoida.

Maakond: Tartumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Tartumaa