Fossiilid Saarnakil
Karin Poola
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tuletatakse meelde ja õpitakse geoloogiaga seotud mõisteid: mineraal, kivim, kivistis e fossiil, tard-, moonde-, settekivim, maakoor, laamade liikumine, meteoriit, meteoriidikraatrid.  Õpitakse tundma Hiiumaa geoloogilist läbilõiget, Hiiumaal leiduvaid fossiile, selgitatakse rändkivide teket ja nende rännuteed. Räägitakse kivististe tekkest, õpitakse tundma nende lihtsamalt määratavaid rühmi. Asetatakse kujundlikult inimene ja tänane loodus pikale ajateljele ja adutakse elurikkust sadade miljonite aastate jooksul. Lastel on võimalus ise otsida, määrata ja joonistada kunagi elanud elukaid, kujutades neid ammustes elukeskkondades.

Maakond: Hiiumaa
Katsed veega
Liisi Mäeumbaed
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammis on kolm erinevat vee omadustega seotud teemat. Nendest võib valida ühe, või õppida vee omadusi kolmel korral. Esimesel korral on tore töötada looduskeskuse laboris, kui on soov läbida tervikprogramm võib looduskeskuse juhendaja tulla  kooli või lasteaeda.

Programmi käigus  teeme lihtsaid katseid vee koostise ja omaduste uurimiseks. Võrdleme puhast ja reostunud vett. Õpime vee- elustikku looduskeskuse akvaariumi näitel. Vaatame katsele ja vaatlustele tuginedes kuidas elavad vees  loomad ja taimed. Selgeks saab vee tähtsus.

Maakond: Hiiumaa
Putukas lumel
Karin Poola
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi käigus uurime talvist loodust. Õpe toimub Soera Talumuuseumi õues ja metsaradadel. Mõnusal lumisel retkel uurime metsloomade tegutsemisjälgi, koljusid, meie metsade sõraliste sarvi, räägime talveunes ja taliuinakus olevatest loomadest ning lindude rändest. Võtame ette lume uurimise luubiga, mõõdame lume paksust ja temperatuuri. Taimedel vaatame puude koort, pungi, luupi kasutades uurime samblikke, õpime tundma Eestis kasvavate okaspuude käbisid.

Retke pikkus on umbes 1 km.

Maakond: Hiiumaa
Läbi luubi
Liisi Mäeumbaed
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Palade Loodushariduskeskusel on väga head ja kaasaegsed võimalused töötamisel laboris kasutades mikroskoope ja luupe.

Mikromaailm annab võimaluse piiluda imetillukeste olendite ja rakkude maailma. Lasteaia vanema rühma ja I klassi õpilased töötavad luupidega ja mikroskoopidega., milledel vaadeldav objekt on nähtav mikroskoobi ekraanil. Uuritakse riidekiude, erinevaid pabereid, juuksekarva, liblikatiibu, putukaid ja teisi lihtsalt vaadeldavaid objekte.

Laste maailm ja arusaa meid ümbritsevast muutub tohutult laiemaks.

Maakond: Hiiumaa
Kärdla meteoriidikraatri mudelväljak
Tiit Leito
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus õpitakse planeedi Maa geoloogilist minevikku seotuna meteoriidikraatrite tekkega meie planeedil. Põhitähelepanu on hästi uuritud Kärdla kraatril. Programmi käigus tutvutakse kraatri avastuslooga, uurimise ja puurimistega. Tutvutakse erinevate stendidega, õpilased töötavad valdavalt iseseisvalt, püüdes leida vastuseid Kärdla meteoriidikraatri põnevast loost. Programm toimub vanas Paluküla paekarjääris, tüüpilisel ja väga huvitava taimestikuga looalal,(lookuusik), õpitakse lisaväärtusena ka taimede liigilist koosseisu.

Maakond: Hiiumaa