Mustikakorjamine teeb näpud siniseks
Ly Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on läbi erinevate meelte tutvustada lastele raba elukeskkonda ja inimese elus olulisi loodussaadusi (metsamarjad, turvas, puhas vesi) , nende kasulikkust ning loodussäästlikku kasutamist.  Samuti tutvustada lastele looduses liikumise reegleid, kirjeldada võimalikke ohtusid ning käitumist ohuolukordades.

Maakond: Viljandimaa
Lina raatsimine ehk kupardamine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada läbi praktiliste tegevuste erinevaid looduslikke tekstiilmaterjale nagu lina, kanep, puuvill, nõges ning loomseid kiudusid ja nendest saadavaid materjale. Ehedas talukeskkonnas saavad osalejad ülevaate keskkonnasõbralikust ja säästlikust eluviisist ning kogevad pärandkultuurilisi väärtusi.

Maakond: Viljandimaa
Ekskrementide määramine
Liina Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on see, et õpilased tunnetavad metsa kui ökosüsteemi, oskavad märgata ja hinnata elurikkust, inimese rolli looduse ringkäigus ning teavad keskkonnasäästliku looduse kasutamise põhimõttteid.

Maakond: Viljandimaa
Turbakihi paksuse mõõtmine
Liina Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda - soo elukeskkonnana. 4 tunnise programmi jooksul tutvuvad õpilased turbakohvriga, vaatavad Lilli loodusmajas ülevaatlikku filmi soode ja rabade tekkimisest. Matkavad 4,5 km pikkusel õpperajal ning lahendavad rühmatööna erinevates punktides ülesandeid. Määravad oma asukohta kaardil, korjavad taimi, maitsevad marju, möödavad turbakihi paksust, vaatlevad loomade- lindude tegevusjälgi, proovivad räätsadega kõndimist, saavad tunnetada järve äärset õõtsikut jpm. Rühmatööna valmib raamatukene, mida saab koolis teema kordamisel kasutada.
 

Maakond: Viljandimaa
Üks talutöödest- peetide võtmine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

3-tunnise programmi jooksul saavad lapsed osaleda lihtsamates talutöödes, toita koduloomi (kanad, kuked, pardid, küülikud, kitsed, lambad, hobused, poni), kuulevad miks loomi peetakse, kuidas neid hüütakse, mida nad söövad ja kuidas eristada loomade kehaehitust ja rühmitamist. Missugune on keskkonnasõbralik ja säästev eluviis, mida tähendab mahe ja milleks loomade sõnnik kasulik on? Lapsed tutvuvad erinevate vanade talutööriistadega. Osalejad korjavad kanalast mune ning valmistavad ise sellest rooga, koos tehakse ka koorest võid. Väikese ülevaate saab ka linakasvatusest- saab näha põldu ja katsuda linataime ning proovida kuidas taimest niiti saab.

Maakond: Viljandimaa