Lina raatsimine ehk kupardamine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada läbi praktiliste tegevuste erinevaid looduslikke tekstiilmaterjale nagu lina, kanep, puuvill, nõges ning loomseid kiudusid ja nendest saadavaid materjale. Ehedas talukeskkonnas saavad osalejad ülevaate keskkonnasõbralikust ja säästlikust eluviisist ning kogevad pärandkultuurilisi väärtusi.

Maakond: Viljandimaa
Põllu pindala arvutamine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

4-tunnise programmi jooksul õpilased lahendavad rühmadena praktilisi maa-elu teemalisi matemaatika ülesandeid. Vaja on maatükk mõõta, kuuse kõrgust hinnata, vahtrapuu mahtu arvutada, hobuse kopli puitmaterjali vajadus arvutada jne. Üheks ülesandeks on arvestada toiduainete koguseid ja lõkkel endale toitu küpsetada. Õpilased orienteeruvad ümbruses kaardi abil ja liiguvad ringi matkatõukeratastega. Peale ülesannete vastuste kontrollimist, arutletake säästva transpori võimaluste üle ning vaadatakse näitlikku videot.

Maakond: Viljandimaa
Turbakihi paksuse mõõtmine
Liina Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda - soo elukeskkonnana. 4 tunnise programmi jooksul tutvuvad õpilased turbakohvriga, vaatavad Lilli loodusmajas ülevaatlikku filmi soode ja rabade tekkimisest. Matkavad 4,5 km pikkusel õpperajal ning lahendavad rühmatööna erinevates punktides ülesandeid. Määravad oma asukohta kaardil, korjavad taimi, maitsevad marju, möödavad turbakihi paksust, vaatlevad loomade- lindude tegevusjälgi, proovivad räätsadega kõndimist, saavad tunnetada järve äärset õõtsikut jpm. Rühmatööna valmib raamatukene, mida saab koolis teema kordamisel kasutada.
 

Maakond: Viljandimaa
Ekskrementide määramine
Liina Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärgiks on see, et õpilased tunnetavad metsa kui ökosüsteemi, oskavad märgata ja hinnata elurikkust, inimese rolli looduse ringkäigus ning teavad keskkonnasäästliku looduse kasutamise põhimõttteid.

Maakond: Viljandimaa
Hobused on kabjalised
Liina Laanemets
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

3-tunnine muinasjutuline talveprogramm, kus keskkonnahoidlikkust ja säästvat eluviisi tutvustavaid teadmisi antakse edasi läbi mänguliste tegevuste. Lapsed saavad tuttavaks koduloomadega, õpivad isas ja emasloomade nimetusi, kehaehitus ja toitmise põhimõtteid. Metsaretkel õpitakse tundma loomade ja talilindude talviseid tegemisi, arutletakse inimese ja looduse suhetest, kust kuusepuud jõuludeks võtta ja kuidas kadakas haiguste vastu aitab. Korjatakse metsast prügi ja räägitakse looduses käitumise reegleid. Kuusekohvikus pakutakse lõkkekartulei ja vaarikavarre teed. Loodusmajas tehakse villatöid ja meisterdatakse endale meene. Muhkliaidas korratakse õpitut ning Minimuhkli abiga proovitakse võlutrikki.

Maakond: Viljandimaa