võtmehoidjad vanast uus
Kaire Luksepp
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm algab ja lõpeb Luke mõisa käsitöökojas. Osalejatele tutvustatakse  erinevaid looduslikke materjale, mis sobivad meisterdamiseks. Lisaks õpitakse märkama kodus igapäevaselt üle jäävaid või enam mitte kasutust leidvaid esemeid, mis on väga head materjalid meisterdamiseks ja uute esemete loomiseks ehk taaskasutamiseks. Käsitöökojas meisterdavad kõik lapsed taaskasutusmaterjalidest eelnevalt registreerimise käigus välja valitud eseme.

Programmi teises osas lähme lastega parki ja otsime maastikumängu käigus, kus kõik need toredad meisterdamiseks sobivad looduslikud materjalid end peidavad ning lahendame erinevaid ülesandeid, mis on seotud keskkonna, taaskasutuse ning keskkonnaprobleemidega (kliimamuutused, metsade kaitse, jäätmed ja nende sorteerimine, jäätmed ja loomad jms). Arutleme, kuidas iga laps saaks positiivsetele muutustele kaasa aidata. Kogu maastikumäng on üles ehitatud mängulisusele, loovale mõtlemisele, arvutamisele, aruteludele. Teadmised ja kogemused omandatakse  mängu kaudu.

Programm on 1-3. klassi õpilastele.

Maakond: Tartumaa
Kaisuloomaga parki
Luke mõis
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

See õppeprogramm on ette valmistatud kõige väiksematele Luke mõisapargi külalistele. Kui laps on veel kartlik uues keskkonnas, siis oma kaisuloom annab talle rahu ja kindluse. Programmile tulles võtavad laspsed kaasa oma kaisulooma.

Maakond: Tartumaa
õppeprogramm mõisalaste mängud looduses
SA Luke Mõis
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm “Mõisalaste mängud looduses” viiakse läbi Luke mõisapargis. Programmi eesmärgiks on panna lapsi mõtlema säästvale tarbimisele ja eluviisile. Koos looduse vaatlemisega saavad lapsed teada, milliseid mänge  mängiti mõisas 100 aastat tagasi. Lapsed saavad teada, mis on taaskasutus ja millised on looduslikud materjalid. Programmi jooksul valmistavad lapsed endale ühe vana-aja mänguasja. Mõisapargis liikudes mängivad lapsed vanu mänge  ning arutlevad säästvast eluviisist ja säästvast tarbimisest. Eraldi käsitletakse mänge, mida mängisid lapsed vanasti pimedal ajal. Programm lõpeb lõpuringis, kus lapsed saavad kaasa tunnistus-töölehe.

Maakond: Tartumaa
Lapsed teevad õunamahla
Luke mõis
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste
Lühikirjeldus:

Luke mõisa sügisprogrammi tegevused on jaotatud kaheks.

Programm algab Luke mõisa õunaaias praktilise tegevusega, kus lapsed saavad ise koos juhendajatega õunamahla valmistada selliselt nagu seda tehti vanasti mõisas.

Programmi teises osas minnakse koos sügisretkele (1 km) mõisaparki sügise tunnuseid otsima.

Maakond: Tartumaa
kevad mõisapargis, lillede istutamine
Gea Järvela
Sihtgrupp: Lasteaed, 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Luke mõisa kevadprogrammi võib jagada kaheks: Programmi esimeses osas tutvutakse eelmisel sajandivahetusel kasutuses olnud kärneri tööriistadega.  Lapsed saavad ise istutada lilletaimi vanade istutuspulkadega, õppides selle juures taime elutsüklit ja taimele eluks vajalikke tingimusi.  Rühmatöös tutvutakse pargis kasvavate lilledega.

Programmi teises osas toimub õpperetk mõisapargis (1 km), mille raames tutvutakse eri vanustes olevate puudega, käsitletakse puude vanuse ja kõrguse mõõtmist  Vanemad lapsed (3-6. klass) tutvuvad mõisakompleksi plaaniga.  Saadud teadmised kinnistatakse maastikumänguga.

Kogu programmi tegevused on ühildatud mängulisusega, uurimistöödega ja käeliste tegevustega.

Maakond: Tartumaa