placeholder
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Kes on selle aasta staarid looduses? Kes on selle aasta lind, loom, liblikas, puu, orhidee, seen, sammal, kala ja muld? Igal aastal on isemoodi tegijad tähelepanu keskpunktis ning meil on põhjust uute tegijatega lähemalt tuttavaks saada! 

Maakond: Põlvamaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab Eestis maismaal ja vees elavaid tuntumaid ja probleemsemaid võõrliike. Mõned nendest on meile juba omaks saanud ja ei kujuta endast meie loodusele kahju. Teised aga on ohuks meie kodumaistele liikidele ja inimesele endale. Arutleme, kuidas võõrliigid meie loodusesse satuvad ja milline on siin inimeste roll ning millised probleemid võõrliikidega kaasnevad.  Toome konkreetseid näiteid. Püüame leida lahendusi võõrliikide leviku piiramiseks ja nendepoolse kahju vältimiseks.

Maakond: Põlvamaa
Kus on elu mõistlikum ja säästlikum
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel. Mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?” Võrreldes erinevaid kodumajapidamisi – kombinatsioone majast, asukohast, inimestest, elustiilist – on osalejal võimalik tõmmata paralleele enda eluga ning paremini mõista erinevate valdkondade omavahelisi seoseid ning prioriteete. Kõik igapäevased toimingud on vähemal või rohkemal määral seotud energia- ja ressursitarbimisega. Nii keskkonnakaitse kui majanduse konkurentsivõime, aga ka laiemalt pikaajalise jätkusuutlikkuse huvides on oluline esmalt muuta meie tarbimissüsteemi oluliselt tõhusamaks ning seejärel asendada järk-järgult taastumatute ressursside kasutamine taastuvatega.

Maakond: Põlvamaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

 

Kuidas käitud kui satud metsloomaga kokku metsarajal või inimasulas? Kuidas tunned ära sekkumist vajavaid olukorrad, kus loom on hädas?

Maakond: Põlvamaa
lk logo
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Ülevaade kaitstavatest loodusobjektidest ja kaitsealadest ning looduskaitse korraldusest Põlvamaal.

Maakond: Põlvamaa