Kus on elu
Jüri Lõun
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Mängime tarbimisharjumusi käsitlevat õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?”. Õppeprogrammi eesmärk on tõsta teadlikkust energia- ja ressursisäästu teemadel ja mõista kestliku arengu põhimõtteid. Võrdleme erinevaid kodumajapidamisi, arvestades elupinna iseärasusi, asukohta ja seal elavate inimeste elustiili. Osaleja saab tõmmata paralleele enda eluga ning paremini mõista erinevate valdkondade omavahelisi seoseid ning prioriteete.

Maakond: Järvamaa
Väätsa raba
Vaade Väätsa raba laugastele. Foto: Maarika Männil
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Raba on Eesti ürglooduse osa, üks elukooslustest. Õppeprogramm tutvustab raba erilisi elutingimusi ja nende tingimustega kohastunud liike. Võrreldakse mulda ja turvast kui kahte peamist pinnakatet ja koosluste kujundajat. Teadvustatakse raba tähtsust puhta vee hoidjana, liikide elupaigana ja kliima reguleerijana. Õppeprogramm viiakse läbi näiteks Väätsa rabas või mujal koolile sobiva asukohaga rabas. Transport on kooli korraldada.

Maakond: Järvamaa
Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala
Sorteeritud jäätmed osalevad ringmajanduses Foto: Mari Kala
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

 

Õppeprogrammi abil mõistetakse, et jäätmed on ainult inimese tekitatud probleem ning nende liigiti kogumine on hädavajalik. Jäätmeid liigiti kogudes osaleme kõik ringmajanduses, sest siis suuname olemasoleva materjali uuteks toodeteks ning hoiame sellega kokku loodusvarasid, energiat ja veekulu. Nii aitame ise kaasa jätkusuutlikule ehk kestlikule arengule.

Maakond: Järvamaa
Metskits Foto: Tairi Tappo
Metskits Foto: Tairi Tappo
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate, kuidas käituda kohtumisel metsloomaga. Metsloomad ei vaja inimese abi, kuid erandjuhul võib sekkumine olla vajalik. Sekkumist vajavad olukorrad tuleb ära tunda ja tegutsema peab metsloomade loomulikku elukorraldust ja vajadusi arvestavalt.

Programmis tutvutakse metsloomade loomuliku elukorraldusega, abitusse seisundisse sattumise tüüpiliste olukordadega ja inimese rolliga selles. Tuuakse näiteid inimese vale käitumise tagajärgedest ja selle seosest jätkusuutliku elukorraldusega. 

Maakond: Järvamaa
Mulla lõimis sõrmeprooviga. Foto: Maarika Männil
Mulla lõimis sõrmeprooviga. Foto: Maarika Männil
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivtöö mullaga keskendub mulla tekke, koostise ja tähtsuse tundmaõppimisele.

Õppeprogramm toimub kooli rohealal, kus on võimalik mullapuuriga mullaprofiili võtta. Selle kogemuse saab iga õpilane. Kirjeldame ja mõõdame mullahorisonte, teeme äigejoonise, sõelume kuiva mulda ja määrame sõrmeprooviga mulla lõimist. Teeme selgeks mulla tekke.

Arutleme mulla tähtsuse üle looduses ja inimese elus.

Maakond: Järvamaa