Kivistis
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õpilased saavad ülevaate jääajast, pankrannikust ja paekivi tekkeloost, maa arenguetappidest ning kiviaja inimese mõttemaailmast.

Maakond: Harjumaa
placeholder
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Maakond: Tartumaa
Helide ekspositsioon
Arno Mikkor
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Helide õpituba on suunatud toetama eelkõige põhikooli 8. klassi füüsika võnkumise ja lainete teema materjali omandamist. Õpituba koosneb kahest osast -  demonstratsioonkatsetest koos aruteluga avastuskeskuse heli-teemalisel ekspositsioonil ning helidega katsetamisest keskuse kuppelplanetaariumis ning filmi „Helielu“ vaatamisest. Õpitoa kestus kokku on 1,5 tundi.

Maakond: Harjumaa
optika ekspositsioon
Arno Mikkor
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Optika õpituba on suunatud toetama eelkõige põhikooli 8. klassi füüsika valgusõpetuse teema materjali omandamist. Õpituba koosneb kahest osast -  demonstratsioonkatsed koos aruteluga avastuskeskuse optika-ekspositsioonil ning töö väikestes rühmades füüsikaklassi tööjaamades katseid tehes ja ülesandeid lahendades. Õpitoa kestus kokku on 1,5 tundi.

Maakond: Harjumaa
Astronoomia
ESA
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Aktiivõppeprogrammis tutvustatakse selle valdkonna teadussuundasid ning selgitatakse miks neid uuritakse. Olulisel kohal õppeprogrammis on ka Eesti tähistaeva õpetamine. Kosmost käsitletakse ka justkui omaette keskkond, kus tuleb uurida seal olevaid objekte, nende omadusi ja käitumist. Ükskõik millist keskkonda uurida, kasutada või elada tuleb seda teha keskkonda kaitsvalt, säästvalt ning jätkusuutlikult. Võimalik tutvuda astronoomide erinevate töövahenditega ning näha Põhjamaade suurimat peegel teleskoopi. 

Maakond: Tartumaa