Rannaniidu uurimine
Marko Valker
Sihtgrupp: Gümnaasium
Maakond: Läänemaa
LK märgis
Kaitstava objekti tähis. Foto:Reet Kristian
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab Eesti looduskaitse ajalugu, looduskaitsesüsteemi, kaitse põhimõtteid, kaitselade tüüpe ja vööndeid ning seadusandlust. 

Arutleme kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu ja -kaitsesse. Õpilased oskavad märgata ja teada anda keskkonnarikkumistest.
 

Maakond: Harjumaa
Tülivere tamm. Foto: Tiina Napp
Tülivere tamm. Foto: Tiina Napp
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab põgusalt Eesti looduskaitse ajalugu, kaitsealade tüüpe ning mõningaid Harjumaal ja Tallinnas asuvaid kaitsealasid ning kaitstavaid loodusobjekte. 
Arutleme kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu ja –kaitsesse. Kaitsealade roll elurikkuse säilitamisel ja inimese tervise hoidmisel. Looduskaitse ja kultuur.

Maakond: Harjumaa