Rannaniidu uurimine
Marko Valker
Sihtgrupp: Gümnaasium
Maakond: Läänemaa
Droonivaade metsale ja põldudele
Raul Savimaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis.

Maakond: Harjumaa
Tülivere tamm. Foto: Tiina Napp
Tülivere tamm. Foto: Tiina Napp
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Programm tutvustab põgusalt Eesti looduskaitse ajalugu, kaitsealade tüüpe ning mõningaid Harjumaal ja Tallinnas asuvaid kaitsealasid ning kaitstavaid loodusobjekte. 
Arutleme kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu ja –kaitsesse. Kaitsealade roll elurikkuse säilitamisel ja inimese tervise hoidmisel. Looduskaitse ja kultuur.

Maakond: Harjumaa