Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Ringmajanduse näidete abil ja seoses kestliku arengu eesmärkidega arutletakse teadliku tarbimise rolli üle meie igapäevaelus. Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale ning räägitakse toote eluringist. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi erinevusi vees ning mullas, mängitakse keskkonnateadlikkuse bingot.

Maakond: Tartumaa
Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu
Raul Savimaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab teemakohases looduses rohetehnoloogiate põhimõtteid ning jätkusuutlikke keskkonnateadlikke valikuid igapäevases käitumises. Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse mobiilseid õppe- ja tegevuskohvreid, mis sisaldavad erinevaid rohetehnoloogilisi komponente õppesüsteemide koostamiseks ja teisi teemakohaseid õppevahendeid.

Lina raatsimine ehk kupardamine
Ly Laanemets
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada läbi praktiliste tegevuste erinevaid looduslikke tekstiilmaterjale nagu lina, kanep, puuvill, nõges ning loomseid kiudusid ja nendest saadavaid materjale. Ehedas talukeskkonnas saavad osalejad ülevaate keskkonnasõbralikust ja säästlikust eluviisist ning kogevad pärandkultuurilisi väärtusi.

Maakond: Viljandimaa
Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu talumetsas
Raul Savimaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab teemakohases looduses rohetehnoloogiate põhimõtteid ning jätkusuutlikke keskkonnateadlikke valikuid igapäevases käitumises. Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutatakse mobiilseid õppe- ja tegevuskohvreid, mis sisaldavad erinevaid rohetehnoloogilisi komponente õppesüsteemide koostamiseks ja teisi teemakohaseid õppevahendeid.

Maakond: Viljandimaa
Loodushoiu õpiõu talumetsas (4.-6. klassile Viljandimaal)
Raul Savimaa
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Loodushoiu õpiõues arutame ja kogeme ümbritsevale talumetsale kui õpikeskkonnale tuginedes, milliseid hüvesid loodus pakub ning kuidas saame hoida looduslikku tasakaalu ja elurikkust läbi oma käitumise. Praktiliste ülesannete lahendamiseks kasutame sobivaid vaatlus- ja mõõteseadmeid ning katsekomplekte. 

Maakond: Viljandimaa