Vellavere õppeprogramm
Flickr flickr.com

Programm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programm õpetab tundma kaheksat levinumat puuliiki, nende määramist lehekuju järgi, õite või viljade eripära, lehtpuude-okaspuude erinevusi, puidu kasutamine, puud rahvakultuuris. Õpitakse tegema looduses mõõtmisi käepäraste vahenditega: süld, küünar, vaks. Programm arendab liikide eristamisoskust, looduse märkamist, grupitöö kogemust, loodussõbralikku käitumist metsas.

Programmi eesmärk: Õpetada tundma kaheksat levinumat puuliiki, õpetada looduses tegema mõõtmisi käepäraste vahenditega.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. tunneb 8 levinumat puu-põõsaliiki;
2. oskab teha looduses mõõtmisi käepäraste vahenditega;
3. käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid;
4. liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

seos õppekavaga: loodusõpetus: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine; 

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Mõisted: Puittaim, rinne, aastarõngad, vaks, süld, küünar, okaspuu, lehtpuu, urvad, tüvi, võrse, latv, võra.

Meetodid:

Aktiivõppemängud, arutelud, liikide määramine, grupitöö, esitlus.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded, õpperetk, mõõtmiste teostamine 1 h 35 min

kokkuvõttev analüüs 15 minutit

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste omandatud teadmisi kontrollitakse programmi käigus teemade lõppedes ning kokkuvõtvalt programmi lõpus küsimustena

Juhis õpetajale:

Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues,õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga kummikud. Programmi jooksul läbitakse ~ 2 km, maastik on künklik. Kokku tuleb leppida reeglid mäest alla liikumisel.

Õpilastel võiks palava ilmaga kaasas olla veepudel ning peas peakate.

Grupitööde läbiviimisel palume õpetaja toetust, samuti palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Piisaval etteteatamisel on võimalik vastu võtta korraga kaks gruppi.

Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kasutatavad õppevahendid:Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Läbiviimise koht:

Vellavere

Läbiviimise asukoht:

58.2669194, 26.4858305

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi lühikirjeldus:Programm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programm õpetab tundma kaheksat levinumat puuliiki, nende määramist lehekuju järgi, õite või viljade eripära, lehtpuude-okaspuude erinevusi, puidu kasutamine, puud rahvakultuuris. Õpitakse tegema looduses mõõtmisi käepäraste vahenditega: süld, küünar, vaks. Programm arendab liikide eristamisoskust, looduse märkamist, grupitöö kogemust, loodussõbralikku käitumist metsas.

Programmi sihtrühm: 1.-3. Klass, programmi viiakse läbi eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: mai-september

Programmi läbiviimise koht: Vellavere

Juurdepääs:Vellavere programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues,õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga kummikud. Programmi jooksul läbitakse ~ 2 km, maastik on künklik. Kokku tuleb leppida reeglid mäest alla liikumisel.

Õpilastel võiks palava ilmaga kaasas olla veepudel ning peas peakate.

Grupitööde läbiviimisel palume õpetaja toetust, samuti palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Piisaval etteteatamisel on võimalik vastu võtta korraga kaks gruppi.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Õpetada tundma kaheksat levinumat puuliiki, õpetada looduses tegema mõõtmisi käepäraste vahenditega.

Viimati uuendatud:

08.06.2020