Juhis õpetajale:

Riietuda vastavalt ilmale, jalga panna kummikud. Kaasa võtta vahetusjalanõud ja oma toidukott.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Liikidega tutvutakse väljas Võrtsjärve ääres ja Järvemuuseumi juures olevas taimeakvaariumis. Ekskursioon toimub Järvemuuseumi siseruumides.

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Järvemuuseumi spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Lühikirjeldus: Õppeprogrammi käigus õpitakse, mille poolest erinevad veetaimed maismaataimedest ning milliseid taimi võib veekogudes kohata. Õpitakse selgeks enamlevinud veetaimede nimed ning välimus. Jalutatakse roostikus ning räägitakse pilliroost. Hiljem tutvutakse Järvemuuseumi kaladega ning räägitakse, miks on taimed kaladele vajalikud. Seos riikliku õppekavaga: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Veetaimede erinevus maismaaorganismidest. 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesisus. Õpieesmärk: Õpilane tunneb huvi looduse vastu; mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest. Hoolib elusolenditest ja nende vajadustest. Õpitulemus: Õpilased teavad maismaataimede ja veetaimede erinevusi ning oskavad nimetada enamlevinud veetaimede liike.   Programmi sisu: 1. Veetaimede õppimine Võrtsjärve ääres (30 minutit) – jalutatakse koos juhendajaga Järvemuuseumi lähedal Võrtsjärve ääres ning vaadeldakse ja õpitakse erinevaid liike, mis seal kasvavad. Jalutatakse roostikus ning räägitakse pilliroost. 2. Veetaimed akvaariumis (30 minutit) – uuritakse akvaariumis olevaid taimi ja räägitakse kuidas veetaimed maismaataimedest erinevad. Õpitakse veel taimede nimesid – juhendaja näitab erinevaid pildipaare ja õpilased peavad ära arvama, mis taimega on tegu ning seda näitama (nt luik+lill=luigelill). 3. Ekskursioon Järvemuuseumis (30 minutit) – programmi lõpetab ekskursioon Järvemuuseumis. Tutvutakse Eesti mageveekogudes leiduvate kaladega ja õpitakse, miks on veetaimed kaladele tähtsad.
Maksumus: Tasuline

Viimati uuendatud:

20.03.2020