Juhis õpetajale:

Jälgida laste riietuse sobivust väliõppeks.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Lasteaed
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Programm viiakse läbi nii siseruumis kui ka õues

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

info@ermistu.ee
+372 5629 7627

Programmi läbiviija:

Ermistu Looduskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis käsitletakse ülevaatlikult kõiki veetaimi, mikroskoopilistest planktonvetikatest kuni õistaimedeni. Kogutakse planktoniproove, mida vaadatakse mikroskoopidega. Suplusvee kvaliteeti mõjustavaid sinivetikaid vaadeldakse nii värskest materjalist kui ka varasemalt kogutud proovidest. Käsitletakse ka ujumise ohutust. Kõrgemate veetaimede erinevate liikidega tutvutakse vahetult veekogust taimi kogudes. Käsitletakse taimede rolli veekogude seisundi kujundamisel, eutrofeerumisel ja selle mõju vähendamisel. Tutvustatakse veekogude uurimiseks ja hooldamiseks kasutatavat tehnikat ning võimalusel ka demonstreeritakse töös. [caption id="attachment_17404" align="alignnone" width="300"] Keriloomad sinivetikatuustil[/caption] [caption id="attachment_17405" align="alignnone" width="300"] Vesiroos[/caption]
Maksumus: 180€ (iga järgnev laps 9€)

Viimati uuendatud:

20.03.2020