Õppeprogrammi käigus külastatakse putukanäitust “Väikeste elukate elutähtsad ametid” (KIKi projekt nr 17409), mis viib osalejad lülijalgsete eriskummalisse maailma. Juttu tehakse lülijalgsete rollist kooslustes, nende erinevatest toitumissuhetest ja mitmekesisusest. Räägitakse ökosüsteemi tasakaalust ning probleemidest, mis tekivad, kui tasakaal läheb paigast. Arutletakse teemade üle nagu bioloogiline mitmekesisus, loodus ja inimene, putukate jt lülijalgsete roll maailmas jne. Tunnis läbitud teema kinnistamiseks mängitakse mälumängu “Tark putukas taskus”.

Õppeprogramm sobib 5.-6. klassi õpilastele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane uurib lülijalgsete loomade välistunnuseid luubi või mikroskoobi abil.
Õpilane selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.
Õpilane kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes.
Õpilane kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale (lülijalgsete rühma näitel) ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi.
Õpilane selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste: Elukeskkond Eestis; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Elu mitmekesisus Maal

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe ja probleemõppe meetodeid: õppekäik putukanäitusel, vaatlus mikroskoopidega, rühmatöö, arutelu.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
    või 6943361 / 53465229.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Sügis
Talv

Hind:

120€

Lisainfo:

Programmi läbiviimise aeg: september 2021-veebruar 2022

Pileteid ei lisandu

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.4179164, 24.6574572

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Väikeste elukate elutähtsad ametid
Author:
Tallinna loomaaed
VÄIKESTE ELUKATE ELUTÄHTSAD AMETID_5.-6. klass_Zoo.docx(19.52 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

23.02.2021