Jäätmed
Mahe Metsalu

Püüame välja selgitada, mis on prügi ja kuidas see tekib. Tutvustame erinevaid prügiliike ja arutame, kuidas on pakendid muutunud läbi aegade. Kirjeldame ja selgitame jäätmete sorteerimise põhimõtteid ja liigitamist. Samuti otsime võimalusi, kuidas saab jäätmeid taaskasutada. Arutleme, kuidas on seotud loodus ja prügi ning kui pikka aega võtab erinevate prügiliikide lagunemine looduses. Kindlasti räägime ka ületarbimisest.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja oskab eristada erinevaid jäätmeliike; mõistab, miks on vajalik jäätmete sorteerimine; teab, mis on ületarbimine ja kuidas seda vähendada; mõistab, kui koormav on prügi loodusele ja kui palju kahju võib teha see loomadele, lindudele, putukatele, kaladele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed (6-7.a) - loomad, taimed, linnud, kalad, prügi sorteerimine.

1-3 kl- I kooliaste – loomad, taimed, loodus- ja keskkonnakaitse, veereostumine. Organismid ja elupaigad. Inimese ja looduse seosed. Prügi sorteerimine.

Meetodid:

PowerPoint esitlus, arutelu, praktiline prügi sorteerimine

Juhis õpetajale:

Programm viiakse läbi ruumis, kus õpilastel peab olema võimalus istuda ja esitlust vaadata. Esitluse näitamiseks on vaja arvutit, projektorit ja kohta, kust kõik näidatavat näevad. Juhul kui õpetaja poolt ei ole võimalik arvutit ja projektorit tagada, siis palun sellest programmi läbiviijale teada anda. Vajalik projektor ja ruum, mida saab ümber paigutada.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Saare maakonna kool või Viidumäe looduskeskus

Läbiviimise asukoht:

58.298196640745, 22.099937494165

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kuidas vähendada prügi
Author:
Mahe Metsalu
oppeprogrammi kirjeldus Kuidas vähendada prugi.pdf(425.86 KB)

Prügi

Viimati uuendatud:

19.09.2022