Ürgmere saladused
Karin Pai

Pool miljardit aastat tagasi asus Eesti ala merepõhjas ning siin elasid ürgsed mereelukad ning taimed. Kas ja kuidas on see mõjutanud elu Eestis tänapäeval?

Õpipädevused:

digipädevus
ettevõtlikkuspädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärk:
 Saada teadmisi ürgmere põhja ja settekivimite kujunemisest;
 Mõista laamade triivi ja selle mõju looduses toimuvatele pikaajalistele protsessidele ning
kliimamuutuste põhjuseid;
 Osata luua seoseid keskkonnatingimuste ning elustiku arengu vahel;
 Saada kogemus muutuva keskkonna iseloomustamisel;
 Saada teadmisi ürgmere ning Eesti maavarade vahelistest seostest;
 Saada teadmisi kivististe tekkest ning kivististe tähtsusest ürgmere
arenguloo avastamisel;
 Saada teadmisi Läänemere arengust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus II kooliaste
2.1.6.3.Elu mitmekesisus Maal.
Keskkonnatingimused Maal. Keskkonnatingimuste muutumine. Elu areng Maal.

Geograafia III kooliaste
2.3.4.6. Veestik
2.3.4.8. Euroopa ja Eesti geograafiline asend. Pinnamood ning geoloogia.
2.3.2.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetetööstus.

Bioloogia gümnaasium.

2.1.4.4. Evolutsioon ja ökoloogia

 

Geograafia gümnaasium

2.2.4.2. Maa kui süsteem

Meetodid:

loeng

suunatud diskussioon

rühmatöö

Juhis õpetajale:

Enne õppepäevale tulekut palume teha õpilastele väikese sissejuhatuse programmi teemasse, et kõikidel oleks teadmine eesootavast programmist.

Õpetaja vastutab oma õpilaste eest nii õppeprogrammi toimumise ajal kui ka vaba aja veetmisel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

145€

Lisainfo:

Suurema grupi puhul pakume 2 juhendajat, sellisel juhul tuleb arvestada 2 kordse programmi hinnaga.

Keskuses on olemas lift, juurdepääs ratastooliga on tagatud.

Et kõigil oleks meeldiv ja turvaline tutvu meie kodukorraga.

Õppeprogrammi juhendajad.

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus, näitus "Müstiline ürgmeri"

Läbiviimise asukoht:

58.5268921, 26.6739163

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse juhendaja

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Ürgmere saladused
Author:
Jääaja Keskus
rgmere-saladused_p-hikool.pdf(336.34 KB)

Programmi kirjeldus pdf

Pikk kirjeldus:

Eesmärk:

 • Eesti asub ürgmere põhjal. Osalejad saavad teadmisi ürgmere põhja kujunemisest;
 • Osalejad mõistavad laamade triivi ning selle mõju pikaajalistele protsessidele;
 • Osalejad oskavad luua seoseid keskkonnatingimuste ning elustiku arengu vahel;
 • Osalejad saavad kogemuse muutuva keskkonna iseloomustamisel;
 • Osalejad saavad teadmisi ürgmere ja eluslooduse evolutsiooni seostest;
 • Osalejad saavad teadmisi ürgmere ning Eesti maavarade vahelistest seostest;
 • Osalejad saavad teadmisi kivististe tekkest ning kivististe tähtsusest ürgmere arenguloo avastamisel;

 

Sihtrühm: 5.-9. Klass, gümnaasium

Kestus:  kuni 90 minutit

Koht: Jääaja Keskuse ekspositsioon

Vahendid:

 • Töölehed
 • Kirjutamisalused ning –vahendid
 • Kivistised ning kivimid
 • VR prillid*

Tegevused

Sissejuhatus ~5 min

Osalejatele tehakse sissejuhatus teemasse ning tutvustatakse tegevuskava. Osalejad jagatakse rühmadesse. Osalejad võivad rühmasid moodustada ise, kuid võib kasutada ka erinevaid kivimeid, kivistisi jt vahendeid.

Teema arendus ~30 min

Arutelu kliima tsüklilisusest maal, selle põhjustest ning jääaegade esinemisest kliimamuutuste taustal. Sissejuhatus laamtektoonika protsessi, arutelu laamtektoonika kui protsessi toimumise põhjuste üle. Arutelu laamtektoonika protsessi ja Eesti kivimite vahel. Sissejuhatus erinevate kivimitüüpide tekkeloosse.

Rühmatööd ~45 min

Rühmatöö koosneb töölehtede täitmisest ning arutelust rühma sees. Abiks rühmatöö tegemisel on Jääaja Keskuse II ja III korruse ekspositsioon ja kivimite ning kivististe kogud. Grupitöö käigus sorteeritakse ning õpitakse tundma erinevaid kivimite tüüpe. Õpitakse märkama tundemärke, mis viitavad kivimi tekkele ja tüübile. Suur rõhk rühmatöös on objekti kirjeldamisel.

  1. Settekivimid- Jääaja Keskuse II korrus. Kuidas tekib liiv ja liivakivi. Miks lubjakivi tekib. Kuhu setted settivad. Miks on settekivimid kihilised. Erinevate kihtide vanus.
  1. Elu meres- Jääaja Keskuse III korrusel. Elutingimused veekeskkonnas. Meri ja evolutsioon. Maismaalt tagasi merre.
  1. Kivistised - Jääaja Keskuse II ja III korrus. Kuidas tekkisid kivistised. Sarnased loomad tänapäeval.  Mida kivististest teada ei saa.
  1. Läänemeri – Läänemere areng pärast viimast jääaega. Jääaja Keskus II korrus.

 

Kokkuvõte ~10 min

Kokkuvõtted tehakse Jääaja Keskuses pärast rühmatöö teostamist. Igal rühmal on võimalus edasi anda oma nägemus tehtud tööst. Kokkuvõtte käigus korratakse üle ka olulisemad õppepäeva käigus saadud teadmised.

Teadmiste kinnistamiseks on programmi lõpus lisavõimalusena võimalik sukelduda ürgmere keskkonda VR prillide abil. NB! VR prillid ei ole kasutatavad programmi osana ning seetõttu tuleb nende kasutamine eraldi tellida.

Viimati uuendatud:

27.03.2021