Eesti Pandipakend

Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpugi taaskasutamise ahelat. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Peatutakse ka kurbadel näidetel, mis on maailmas juhtunud, siis kui pakendid ei ole jõudnud taaskasutusse vaid hoopis merevette, mille tulemusel on tekkinud prügisaared…

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipakend ja tunnevad pandimärke. Teavad, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Tähtsustavad senisest enam pakendite taaskasutamist ja oskavad seda seostada kekkonnahoiu ja oma isikliku heaoluga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab riiklike õppekavade rakendamist ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng".

Meetodid:

Avatud arutelu, viktoriin, videod, näidiste käega katsumise võimalus, ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse.

Juhis õpetajale:

Enne õppekäigule tulemist palume tutvuda Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

132€

Lisainfo:

Hind sisaldab käibemaksu

Läbiviimise koht:

Eesti Pandipakendi käitluskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.4181696, 24.8645993

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kerttu-Liina Urke

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Ohutusjuhend
Author:
Eesti Pandipakend
Kohustuslik lugemine OHUTUSJUHEND.pdf(297.07 KB)

Enne õppekäigule tulemist palume tutvuda Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga.

Lugemismaterjal õpetajale
Author:
Eesti Pandipakend
2020 Lugemismaterjal õpetajale_0.pdf(1.21 MB)

Kaheksa leheküljeline lugemismaterjal Eesti joogipakendite pandpsüsteemist ja taaskasutamise ahelast.

Viimati uuendatud:

20.04.2020