placeholder
Tutvumine mikroskoobitööga

Praktilise tunni keskmes on esmaste oskuste omandamine tööks valgusmikroskoobiga. Alustuseks tutvume mikroskoobi ehitusega ja uurime, missugused näevad välja erinevad paberid mikroskoobist vaadatuna ning mõtleme välja, miks nad sellised on. Räägime ka sellest, mis on preparaat ja milleks on neid vaja, õpime tundma ja kasutama erinevaid prepareerimisvahendeid ning uurime, miks on vaja preparaate värvida. Tunnis valmistame ka ise ajutise preparaadi.

Programm sobib õpilastele alates II-III klassist, töö toimub paarides (õppeklassis on 12 mikroskoopi).

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes

Uurimisoskused

3. klassi lõpetaja: 1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 2) sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid; 4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;

Juhis õpetajale:

Grupi suurus 24 õpilast (alates 26 õpilasest viiakse programmi läbi kahes rühmas: poolel klassil on võimalus iseseisvalt tutvuda teiste näitustega).

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tiiu Liimets

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

27.05.2020