Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

koolis või looduskeskuses

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Elo Raspel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis kasutatakse "Turbakohvri" õppekomplekti. Õppetöö on lahendatud viktoriini ja tegevuspesadena, kus osalejad lahendavad väiksemate gruppidena sooteemalisi aktiivülesandeid. Näiteks soo tekkeviisidega tutvumine filmide abil, sootaimede äratundmine, turba kui maavara kasutusvõimaluste võrdlus, ristsõnade lahendamine.  Soo teemat käsitletakse säästva arengu võtmes- märgalad on meie rikkus! Õppeprogrammi kirjeldus pikemalt Turbakohvri sisuga (õppefilmid, töölehed, plakatid jms) saab tutvuda: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppematerjalid-2/turbakohver/ Turbakohvrit saab laenutada ka kooli iseseisva töö läbiviimiseks.    
Maksumus: TASUTA

Viimati uuendatud:

20.03.2020