Tuleprogrammi pilt
EPM pildikogu

Tuli on saatnud inimkonda algusest peale. Tuli võib hävitada ja isegi tappa, aga ka päästa elu ja luua väärtusi. Tule kartmise kõrval on kasulik tunda tule omadusi ja saada temaga sõbraks. Programmis käsitleme järgnevaid teemasid:

  • kuidas leida loodusest tule alustamiseks materjali,
  • mis märjas metsas võib süttida ja mis mitte?
  • millist puitu kasutada lõkke tegemiseks?
  • mis on metsatulekahjud, kuidas looduses tuld kustutada?
  • mis järjekorras toiminguid teha? 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinu:
1. valib iseseisvalt loodusest sobivaid tulematerjale;
2. hindab tule ohtlikkust ja hävitusvõimet erinevates olukordades (sädemed, leek, järelvalveta tuli, jms);
3. kindlustab tule kustutamise (ka looduses).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis lõimuvad ajalugu, kehaline kasvatus, loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus. 

Turvalisuse teema põhikoolis: 3.klassis: teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab õigesti käituda lõhkekeha leiu korral; 6.klassis: teab kütteseadmete tuleohutusnõudeid, oskab teha tuld küttekoldes ja looduses (metsas, põllul, jne);

Kehaline kasvatus: praktiliste tegevuste ja ülesannete kaudu kinnistub terviseteadlik käitumine ning tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi koostoimimise väärtustamine.

 

Meetodid:

Programm on praktiline ning tegevustele suunatud. Õppimine toimib "käed külge" meetodil. Muuseumi sepa targal juhendamisel õpilased teevad praktiliselt läbi olulised etapid: turvalise lõkkekoha valimine ja kindlustamine, loodusest tulealustus- ja lõkkematerjali kogumine, lõkke süütamine, lõkke kasutamine toidu valmistamiseks ning jalanõude ja riiete kuivatamiseks, ja lõpuks lõkke kustutamine käepäraste vahenditega. 

Muuseumil on varustatud kuivad ja värsked puud, kasetoht, kuuseoksad, käbisid ja muud looduslikud materjalid, millest saab lõket teha.

 

 

Juhis õpetajale:

Riiete valikul vältida võimalusel sünteetilisi kiude. 

Lõunat saab süüa meie territooriumil asuvad kohvikus, grupimenüü tellimiseks palume kirjutada info@leviso.ee

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

7€

Lisainfo:

Soovitame külastuseks arvestada programmi aeg (1,5 tundi) ning varuda aega ka meie muuseumi territooriumi omapäi avastamiseks. Põnevad avastamist väärt atraksioonid on näiteks taluloomad, mänguväljak ning vanatehnikaväljak. 

Läbiviimise koht:

Põllumajandusmuusemi piknikuala

Läbiviimise asukoht:

58.3131678, 26.7200479

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Programm toimub väljas, muuseumi piknikuplatsil, kus on eraldi seatud lõkkeplats. 

Programmi ajakava:

1. Sissejuhatus ja programmi tutvustus (5 min)

2. Lõkkekoha ettevalmistus (15 min)

3. Loodusliku lõkke-  ja tulealustusmaterjali valimine (10 min)

4. Tule süütamine erinevate meetoditega (10 min)

5. Lõkke kasutusvõimalused (kuivatamine, toit, vahukommide küpsetamine) (30 min)

6. Tule kustutamine (10 min)

7. Refleksioon (10 min)

Viimati uuendatud:

24.10.2022