Tervisemuuseumi toitumise tuba, esiplaanil rohelisel laual asub suur toidupüramiid. Paremas servas seedeelundkonna tutvustus, kaugemal ruumis vanaaegne kaal.
Tõnu Tunnel

Muuseumitunni “Toidu tulevik” eesmärgiks on suunata õpilasi mõtlema kuludele ning probleemidele, mis kaasnevad meie harjumuspärase toidu tootmisega ja seeläbi pöörata tähelepanu igapäevasele toidu ja loodusressursside raiskamisele. Maailma toiduprobleemi käsitletakse loodusteaduslikust, sotsiaalsest, majanduslikust ning eetilismoraalsest aspektist.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Juhis õpetajale:

"Toidu tulevik" tunni järeltegevused on kättesaadavad Tervisemuuseumi e-õppe veebis.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

7€

Läbiviimise koht:

Eesti Tervishoiu Muuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Üheksa miljardi inimese toitmine võib olla juba 30 aasta pärast kogu ühiskonnale tõsiseks väljakutseks ning sellele tuleb mõelda juba täna.

Muuseumitunni “Toidu tulevik” eesmärgiks on suunata õpilasi mõtlema kuludele ning probleemidele, mis kaasnevad meie harjumuspärase toidu tootmisega ja seeläbi pöörata tähelepanu igapäevasele toidu ja loodusressursside raiskamisele. Maailma toiduprobleemi käsitletakse loodusteaduslikust, sotsiaalsest, majanduslikust ning eetilismoraalsest aspektist.

Erinevaid aktiivõppemeetodeid kasutades saavad õpilased teadmiseid peamistest ohtudest keskkonnale ning inimestele, aga ka võimalikest lahendustest, mille kallal teadlased täna töötavad. Arutletakse ning analüüsitakse sinise ja rohelise revolutsiooni, monokultuuride viljelemise, liigtarbimise, ületootmise, maakrabamise ja teiste teemade üle ning püütakse leida ka innovatiivseid lahendusi. Tunni jooksul lihvivad õpilased iseseisva analüüsi, rühmatöö ja arutluse pädevust ning rakendatakse loovat probleemilahendamise oskust.

“Toidu tulevik” käsitleb toiduturvalisuse temaatikat isiklike valikute, Eesti ühiskonna ja maailma mastaabis IV kooliastme tasemel, lõimides (inim)geograafiat, ühiskonnaõpetust ning bioloogiat. Muuseumitund viiakse läbi Eesti Tervishoiu Muuseumi ekspositsioonis ja õppeklassis.

Viimati uuendatud:

26.04.2022