Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Koolimajas ja väljaspool kooli

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. oskab väljasõitu planeerida. Ta teab, kuidas valida kõige keskkonnasõbralikum ja taskukohane sõiduvahend, analüüsib enda tegevuse võimalikku keskkonnamõju, ökoloogilist jalajälge, mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale, suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid; saab hakkama päeva planeerimisega, eelarve koostamisega, oskab kaasa võtta ainult vajalikke asju, väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust. Programmi sisu: juhendaja tutvustab õpilastele erinevaid väljasõitude võimalusi, räägib, kuidas seda planeerida, missugustel sõitudel milliseid vahendeid vajatakse jne. Seejärel panab klass kokku reisiplaani, koostab eelarve ja nimekirja vajalikest vahenditest. Juhendaja vaatab plaani üle, täpsustab, esitab suunavaid küsimusi. Kui plaan on realiseeritav programmi sõidukulude eest, on võimalus see ka praktiliselt ellu viia. Juhendaja abistab õpilasi ka selle juures. Tagasiside: juhendaja arutab valmis kava õpilastega läbi ja selgitab, kas see on kasutatav, mis on kavas hästi ja mis vajab parandamist, teeb kokkuvõtte õppepäevast. Pärast programmi läbiviimist annavad õpilased tagasisidet programmi kohta. Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, geograafia.
Maksumus: 300 eurot

Viimati uuendatud:

20.03.2020