Hobused on kabjalised
Liina Laanemets

1. osa. Sissejuhatus õues ja looduses liikumise reeglid, hommikune virgutus ja nimemäng. 15 min;

2. osa Koduloomadega (kanad, pardid, kitsed, lambad, küülikud, hobused) tutvumine. 45 min.

3. osa. Metsaretk, mille käigus õpitakse loomade ekskremente, tegutsemise - ja jala (käpa)jälgi. Tutvutakse kuuskede ja kadaka raviomadustega. Viiakse metsloomadele toidupoolist ning vaadeldakse talilinde. Prügi metsast äratoomine. 1 tund.

4. osa Lõunapaus kuusekohvikus (pakume omalt poolt lõkkekartuleid ja vaarikavarreteed). 30 min.

5. osa Loodusmajas meisterdamine villast. Villa ettevalmistamine – kraasimine, ketramine. 15 min.

6. osa. Kokkuvõte päevast Muhkliaidas ja üllatus. 15 min.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
• Tunneb tähtsamaid koduloomi ja –linde ning oskab neid kirjeldada – lammas, kits, hobune, küülik, kanad, pardid;
• Oskab nimetada koduloomade tähtsust;
• Oskab märgata looduses metsloomade tegevusjälgi ja neid eristada;
• Oskab nimetada taim-, loom- ja segatoidulisi loomi;
• Teab looduses liikumise reegleid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Organismid ja elupaigad, Organismide rühmad ja kooselu

Meetodid:

Jutustamine, vestlus, meisterdamine, uurimine ning iseseisev rühmatöö, matk.

Õppevahendid: Kõik on loodusmaja poolt. Metsas jäljekaardid, junnitopsid, majas linnuhäälte raamat, meisterdamise vahendid, mesloomade tutvustamiseks sarved, jalad, nahad, katsumiskott jne.

Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Õpetaja ja/või saatjad osalevad programmis laste turvalisuse tagajatena.

Erivajadusega õpilaste osalemise korral palume eelnevat teavitamist, et kohandanda programm kõigile sobivaks.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

180€

Läbiviimise koht:

Lilli loodusmaja ja loodusmaja ümbruse väike metsarada (umbes 500 m).

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

: Liina Laanemets – bakalaurus loodusturismi erialal, omandamisel õpetajakutse magistriõppes või Ly Laanemets - retkejuht ja programmide läbiviija alates 2003. aastast, kõrgharidus metsamajanduse erialal

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

03.12.2020