Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Lilli loodusmaja ja loodusmaja ümbruse väike metsarada (umbes 500 m).

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Lilli Looduskeskus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Muinasjutuline talveprogramm, kus keskkonnahoidlikkust ja säästvat eluviisi tutvustavaid teadmisi antakse edasi läbi mänguliste tegevuste. Seos õppekavaga: Organismid ja elupaigad, Organismide rühmad ja kooselu Õpitulemus Õpilane: Tunneb tähtsamaid koduloomi ja –linde ning oskab neid kirjeldada – lammas, kits, hobune, küülik, kanad, pardid; Oskab nimetada koduloomade tähtsust; Oskab märgata looduses metsloomade tegevusjälgi ja neid eristada; Oskab nimetada taim-, loom- ja segatoidulisi loomi; Teab looduses liikumise reegleid. Sissejuhatus õues ja looduses liikumise reeglid Koduloomadega tutvumine Metsaretk, mille käigus õpitakse jälgi,  vaadeldakse talilinde ja kuulatakse nende hääli ning tutvustatakse metsloomade talvist lisasöötmise vajadust (miks ja millal), kohtutakse nelja kodumaise okaspuuga ja õpitakse tundma nende põhilisi erinevusi; Lõunapaus kuusekohvikus (meie poolt lõkkekartulid ja vaarikavarretee). Loodusmajas meisterdamine villast (või muust naturaalsest looduslikust materjalist). Villa ettevalmistamine – kraasimine, ketramine. Piilutakse katsumiskotti, kus on palju huvitavaid loomade ja lindudega seotud metsaleide. Vaadatakse filmi aasta loomast. Kokkuvõte Muhkliaidas koos üllatusega. Kui grupi suurus on üle 14 õpilase, siis jagatakse grupp kaheks. Kohandame vastavalt laste vanusele. Lastega tegeleb kolm loodusmaja juhendajat. Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine, meiserdamine, matk.
Maksumus: 180

Viimati uuendatud:

12.06.2020