talv metsas

Vaikne ja lumine mets on justkui loodud selleks, et õppida märkama, kuidas väikseimgi tegevus jätab loodusesse jälje. Lumi kutsub meid uurima ja avastama, kes on metsas ringi liikunud, kes on puu all maganud, kes on kuusemetsas söönud. Talvise metsaretke jooksul otsimegi koos loomade ja lindude tegutsemisjälgi. Arutleme, kuidas külm ilm ja vähene valgus loodust mõjutab, kuidas loomad ja linnud talvel metsas hakkama saavad ning kas ja kuidas võiks inimene loomade ja lindude talvist toidulauda rikastada. Lõpuks mõtiskleme ka selle üle, milline on meie – inimeste – jälg, mille oma igapäevase tegevusega loodusesse jätame.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab järgmiste alushariduse õppekava teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Kodukoha loodus”
 • “Loomade ja lindude välimus ja käitumine eri aastaaegadel”
 • “Taimed”
 • ” Valguse, soojuse, vee ja toitainete tähtsus taimede ja loomade elus”

Programm toetab järgmiste RÕK-i teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Aastaajad”
 • “Minu kodukoht Eestis”
 • “Organismid ja elupaigad”
 • “Organismide rühmad ja kooselu”

Juhis õpetajale:

Tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

150€

Lisainfo:

Selga ilmastikule vastavad riided ja soojad saapad (programm toimub täies mahus õues), kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Muraste looduskooli matkarada

Läbiviimise asukoht:

59.458282926915, 24.4265316

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

muraste@studioviridis.ee
53 401 033, 51 58 379

Programmi läbiviija:

1 retkejuht

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguspunktis, 10 min

Sissejuhatuse eesmärgiks on eelseisva retke suhtes uudishimu äratamine, sõbraliku meeleolu loomine ning vajaliku informatsiooni jagamine, et osalejad tunneksid end retke jooksul turvaliselt ning teadlikult, kuidas looduses õppides käituda.

 • Tervitusring
 • Eesseisva retke tutvustus
 • Retkejuht uurib grupilt, mida retkelised juba sellest teemast koolis on teada saanud ja mida nad ootavad retkelt
 • Loodusesõbra meelespea tutvustamine

Teema käsitlus läbi mängulise metsaretke, 130-160 min

Õppemeetodite valikul arvestame nii laste vanust kui ka õpetaja eelnevaid soovitusi, kes tunneb oma õpilaste vajadusi ning grupi iseloomu kõige paremini. Õppemeetoditena kasutame erinevaid tunnetus- ja liikumismänge, töölehti, lugude rääkimist, märkamismänge. Oluline on, et õpilased saaksid õppida läbi tegevuse nii omaette avastades kui ka teistega koostööd tehes. Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu. Retkejuhi ja õpetaja roll on suunata õpilasi märkama seoseid koolis õpitu ning metsas kogetu ja nähtu vahel.

Ka õpperetke jooksul käsitletavad teemad valime vastavalt õpetaja eelnevatele informatsioonile, võttes arvesse ka konkreetse grupi õppekavas toimuvat. Peamised teemad, mida talvise metsaretke jooksul käsitleme, on järgmised:

 • Puude ja põõsaste tundmine pungade ja koore järgi
 • Lindude toidulaud
 • Talikülalised
 • Loomade elu talvises metsas
 • Loomade jäljed lumel ning puudel

Retke teises pooles on 15-30 min söögipaus, mis toimub looduses (piknikuplats ei ole eraldi ettevalmistatud).

Kokkuvõte ja lõpuring retke lõpp-punktis, 10 min

Kokkuvõtva ringi jooksul jagame üksteisega, mida uut ja põnevat me talvises metsas märkasime ja teada saime. See aitab meil meeles hoida retke jooksul kogetu ja õpitu ning ühtlasi osa saada ka üksteise huvitavamatest tähelepanekutest. Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolipingis õpituga paremini seostada.

Viimati uuendatud:

05.11.2020