Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Läbiviimise koht:

Muraste looduskooli ümbrus

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

muraste@studioviridis.ee
53 401 033, 51 58 379

Programmi läbiviija:

1 looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärgid: Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega Õppida tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, turvas Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine Anda sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon Eostaimede ja katteseemnetaimed tundmaõppimine Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine Teadmiste süvendamine kultuuriloost Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas Koolis õpitavate ainete integratsioon ja tegevuste kaudu õppimine Sisu kirjeldus: Sissejuhatus Muraste mõisa juures (15 minutit) Eelseisva programmi tutvustus Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsesssi. Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal liiva peale õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg. Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid: Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega. Teema käsitlus Tahvelarvutiga programm, mille vältel liigutakse Muraste Looduskooli juurest Suurupi alumise tuletorni juurde. Retk algab Põhja-Eesti paekaldalt, millest liigutakse alla ning retke lõpuks jõutakse 500 miljoni aasta vanuse kambriumi ajastu liivakivipanga juurde Suurupi rannas. Retke algus saavad õpilased grupitöö ülesande teha näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg Eesti aladel. Peale ajatelje mudeli ehitamist algab tahvelarvutitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele.Programmi kestel liigutakse u 3,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga). Kokkuvõte Suurupi tuletorni juures (20 minutit)
Maksumus: 150

Viimati uuendatud:

20.03.2020