Läänemeri
 • Läänemere kujunemise ajalugu
 • Läänemere soolsus
 • Läänemere elustik – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
 • Nelja Läänemere karbi otsimine ja määramine tahvlis oleva määraja abil
 • Kolme erineva vööndi vetikate otsimine ja määramine
 • Riigid Läänemere kallastel
 • Tuletornid ja meresõit
 • Ohud Läänemere keskkonnale
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate saarte kaugused ning suund
 • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
 • Retke alguses või lõpus võib grupitööna teha liiva peale grupitööna Läänemere mudeli koos sügavustega

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.3.4.1. Kaardiõpetus

2.3.4.6. Veestik

2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik

Juhis õpetajale:

Tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Muraste rand

Läbiviimise asukoht:

59.458282926915, 24.4265316

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

muraste@studioviridis.ee
53 401 033, 51 58 379

Programmi läbiviija:

1 looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsesssi.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit.
   2. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega.
 2. Teema käsitlus
  • Tahvelarvutiga mere rannas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.
  • Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 2 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
   • Läänemere kujunemise ajalugu
   • Läänemere soolsus
   • Läänemere elustik – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
   • Nelja Läänemere karbi otsimine ja määramine tahvlis oleva määraja abil
   • Kolme erineva vööndi vetikate otsimine ja määramine
   • Riigid Läänemere kallastel
   • Tuletornid ja meresõit
   • Ohud Läänemere keskkonnale
   • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate saarte kaugused ning suund
   • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
   • Retke alguses või lõpus võib grupitööna teha liiva peale grupitööna Läänemere mudeli koos sügavustega
 3. Kokkuvõte Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)

Viimati uuendatud:

19.12.2020