avastusretk
Karoliina Lass
 • Ilmakaarte õppimine-kordamine
 • Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomaja- ja kahekpaiksete, imetaja- ja linnuliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid
 • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
 • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
 • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
 • Orienteerumine metsas
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suunad ilmakaarte järgi
 • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi alusel

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Juhis õpetajale:

Tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Muraste looduskooli lähistel metsas

Läbiviimise asukoht:

59.458282926915, 24.4265316

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

muraste@studioviridis.ee
53 401 033, 51 58 379

Programmi läbiviija:

1 looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus Muraste Looduskooli õuel (20 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus, retkejuht küsitleb õpilasi, et teada saada, mida retkelised tänasest teemast juba teavad.

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puuliigist nende käes olevad klotsid on tehtud.

Enne tahvelarvutite kättejagamist teeme ühe liikumismängu, kus eelnevalt on staadionile paigaldatud puidust tokid ilmakaarte nimedega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare .

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Õpilane, kes kannab tahvelarvutit samal ajal joosta ei tohi
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega
 1. Teema käsitlus

  Tahvelarvutiga metsas liikumine ja küsimuspunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

 • Ilmakaarte õppimine-kordamine
 • Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomaja- ja kahekpaiksete, imetaja- ja linnuliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid
 • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
 • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
 • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
 • Orienteerumine metsas
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suunad ilmakaarte järgi
 • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi alusel
 1. Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

Viimati uuendatud:

27.10.2020