Õpitulemused:

Õpilane teab Eesti läbipaistvaima järve nime.
Õpilane teab, miks veekogud kinni kasvavad.
Õpilane teab, mis võib looduses põhjustada tulekahju.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed
Mina ja keskkond; looduskeskkond.

1-3 kl I kooliaste
Loodusõpetus:
aastaajad, organismide rühmad ja kooselu; organismide mitmekesisus ja elupaigad.

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi elukeskkonnana; mets elukeskkonnana; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; inimene.

Juhis õpetajale:

Riietuda vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Retkel on võimalik pidada lõunapaus Sinijärve puhkealal.

Läbiviimise koht:

Äntu MKA, Väike-Maarja vald

Läbiviimise asukoht:

59.060029768928, 26.236802944293

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õpperetkel:

  • Külastame Äntu Valge-, Rohe-, ja sinijärve;
  • Mõõdame järvede temperatuuri ja vaatleme vett;
  • Vaatleme õõtsikuid järvede kallastel ning arutleme veekogu kinnikasvamise põhjuste üle;
  • Vaatleme järvede äärse metsa taimestikku;
  • Mängime piltide abil läbi jutumängu metsatulekahju tekkimisest.

Viimati uuendatud:

26.09.2020