karvavahetus

Muuseumitunnis uurime, kuidas valmistuvad eesti metsloomad üheks raskeimaks aastaajaks – talveks. Arutelude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja vastuseid leidma. Räägime lähemalt lindude rändest, loomade rasva- ja toiduvarude kogumisest ja talveune ja taliuinaku erinevusest. Erinevate meelte kaasamine ja valdkondade lõimimise abil  proovime paremini mõista, kuidas sellised kohastumused võimaldavad loomadel talve paremini üle elada. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile palju ehedat materjali, näiteks topiseid ja sarvi. 

Õpipädevused:

õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

27.05.2020