Sookured ja tutkad
Mati Martinson

Sõrve loodusmuuseumis ja selle ümbruses tutvumine kohaliku linnustikuga. Loodusmuuseumis uuritakse topiste ja sulgeda järgi linde. Linde vaadeldakse läbi binoklite ja vaatlustoru militaarmuuseumi komandopunktis või Sõrve majaka all. Lindude rändeteed ja seal valitsevad ohud.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi hooajalisi rändelinde ja merelinde välistunnuste põhjal.
Õpilased on näinud ja kogenud ohte lindude rändeteel.
Õpilased teavad kuidas vältida lindude akendesse lendamist rände ajal.
Õpilased mõistavad looduskaitse vajalikkust ja merereostuse ohtu elusloodusele.
III kooliaste:
Õpilased tunnevad põhilisi hooajalisi rändelinde ja merelinde välistunnuste põhjal.
Õpilased on näinud ja kogenud ohte lindude rändeteel.
Õpilased teavad kuidas vältida lindude akendesse lendamist rände ajal.
Õpilased mõistavad looduskaitse vajalikkust ja merereostuse ohtu elusloodusele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab 4. klassi loodusõpetuse teemat "Elu mitmekesisus Maal", 6. klassi loodusõpetuse teemasid "Läänemeri elukeskkonnana", "Elukeskkonnad Eestis", "Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis", 7. klassi bioloogia teemat "Selgroogsete loomade tunnused", 8. klassi bioloogia teemat "Ökoloogia ja keskkonnakaitse".

Integreeritult seotud 9. klassi geograafia teemadega "Euroopa ja Eesti kliima" ja "Euroopa ja Eesti veestik" ning läbiva teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng".

Meetodid:

Vaatlus, matk, arutlus, binoklite ja vaatlustoru kasutamine, viktoriin, muuseumi eksponaadid (mida võib käega katsuda).

Kahe lapse kohta jagatakse 1 binokkel.

Juhis õpetajale:

Võimalusel võib kaasa võtta oma binokli ja kindlasti võtta kaasa lõunasöök.

Programm toimub ka kehva ilma korral, sest paljusid tegevusi on võimalik läbi viia ka siseruumides - militaarmuuseumi komandopunktis ja loodusmuuseumis.

Õpetaja peab enne programmi toimumist selgitama õpilastele, et programm toimub mere ääres ja seal on alati üsnagi tuuline ja igaks juhuks peavad kaasa olema ka vihmariided. Kindlasti peavad lapsed kaasa võtma ka toidu lõunasöögiks ja hea oleks kaasa võtta oma korduvkasutatav tass sooja joogi joomiseks lõunapausil. Programmi ajal tagab õpetaja vajadusel korra. Loodusmuuseumis pakutakse lõuna kõrvale tasuta sooja teed.

Peale programmi toimumist saab õpetaja anda tagasisidet programmi kohta keskkonnaharidus.ee portaali kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Matkamine Sääre militaarmuuseumi territooriumilt majaka alla ja tagasi. Kokku liikumist tasasel maal kuni 2 km. Programm sobib ka erivajadustega õpilastele ja keskkond võimaldab osalemist ka liikumispuudega õpilastel, va militaarmuuseumi komandopunkt - sinna ratastooliga ei pääse.

Programmi toimumise aja sisse on planeeritud söögipaus.

Läbiviimise koht:

Sõrve loodusmuuseum

Läbiviimise asukoht:

57.918398772973, 22.057353376111

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Sõrve linnujaama juhataja, harrastusornitoloog Mati Martinson

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kogunemine Sõrve militaarmuuseumi ees parklas.

10 minutit: Õppeprogrammi eesmärgi ja ajakava tutvustamine. Sõrve militaar- ja loodusmuuseumi territooriumi lühitutvustus. Binoklite jagamine osalejatele kahe peale.

45 minutit: Väike matk majaka alla mere äärde (umbes 1 km), vaatlustoru üles seadmine, lindude vaatlus ja määramine tunnuste alusel.  Arutelu lindude rändeteedest ja sellega seotud ohtudest. Lindude toitumine ja toiduahel. Merereostus ja selle mõju elusloodusele. 

20 minutit: Sääre Paargu akendesse lennanud lindude määramine välistunnuste alusel ja rändetee ohutuse tagamise võimaluste tutvustamine.

15 minutit: Säärelt tagasi loodusmuuseumi territooriumile matkamine.

20 minutit: Söögipaus. Kuum kohv ja tee on loodusmuuseumi poolt, söök peab lastel endal kaasas olema.

15 minutit: Militaarmuuseumi komandopunktis tutvutakse võimalusega linde vaadelda statsionaarse vaatlustoru abil ja tutvustatakse talviseid lindude lisasöötmise võimalusi.

30 minutit: Tutvumine Sääre loodusmuuseumi ekspositsiooniga: lindude topised, munad, räppetombud ja sulgede kollektsioonid. 

15 minutit: Viktoriin õpitud lindude tundmise kohta loodusmuuseumis.

10 minutit: Programmi kokkuvõte.

Viimati uuendatud:

21.05.2022