Soo-soh
Evelin Laanest

Sood on müstilised maastikud, mis pakuvad üheaegselt nii rahu kui põnevust. Matkame seal mätastel hüpeldes, räätsadega rassides või hoopis laudteedel jalutades. Valik on teie! ​

 • Mis on soo ja mis on raba?
 • Kuhu astuda, kuhu mitte?
 • Kes soos elavad?
 • Mis on turvas?
 • Mis teeb sood eriliseks?

Neile küsimustele leiame vastused sookollide jälgedes käies. Lisaks tutvume turbasamblaga, nuusutame sookailu ja uurime teisi sootaimi.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
Tunneb rõõmu looduses viibimisest
Tunneb levinumaid sootaimi
Oskab kirjeldada sood elukeskkonnana
Oskab koostada toiduahelaid
Teab soode arenguetappe
Mõistab soode tähtsust ja kaitse vajadust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alusharidus

 • Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele
 • Suhtlemine, jutustamine ja kuulamine
 • Kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul
 • Liikumismängud

Loodusõpetus

I kooliaste

 • Organismid ja elupaigad
 • Mõõtmine ja võrdlemine
 • Organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste

 • Soo elukeskkonnana
 • Elukeskkond Eestis
 • Eesti loodusvarad

Meetodid:

Arutelu, jutustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, rühma- ja paaristöö, vaatlus, mäng, kuulamine, mõõtmine.

Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Kõik programmiks vajalikud vahendid on retkejuhil kaasas. Vahendeid on arvestatud 25-le õpilasele. 

Juhis õpetajale:

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 
 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.
 • Oleme tänulikud, kui täidate peale retke tagasisidelehe, mis saadetakse teie e-postile.

Varustus: Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist. Palume riietuda vastavalt ilmale. Igal aastaajal on hea kihiline riietus. Külmemal ajal võiks kaasas olla mütsid-sallid-kindad ja varuks vihmakeep. Soojemate ilmadega tasub lisaks vihmakeebile mõelda ka päikesekaitsele, sääsetõrjele ja vajadusel allergiaravimitele (õietolm, putukad jms).

Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Saame korraga vastu võtta mitu klassi või lasteaiarühma. 

 

Viime õppeprogrammi läbi väga erinevatel matkaradadel ja eriilmelistel maastikel. Igale grupile sobivaima sihtpunkti, marsruudi ja retke kestuse selgitame välja koostöös õpetajaga.

Grupi suurus kuni 25 õpilast. Suurema grupi korral tellige 2 retkejuhti. See on abiks kõigi õpilaste kaasamisel, kitsastel radadel liikumisel ja iseseisvate ning rühmatööde läbiviimisel. Ühes asukohas saame korraga vastu võtta kuni 4 gruppi.

Saame programmi läbi viia ka liikumispuudega inimestele ja HEV-õpilastele

Läbiviimise koht:

Harku metsa loodusrada, Kloostrimetsa soo, Valgejärve matkarada, Paunküla mägede matkarajad, Majakivi-Pikanõmme loodusõpperada, Pääsküla matkarada, Viru raba

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@lohekool.ee
5193 2276 (Evelin)

Programmi läbiviija:

Evelin Laanest, Liisi- Ann Karro, Krista Kutsar, Eve Paesüld. Kõik meie juhendajad on erialalt bioloogid või loodusretke juhid; on läbinud esmaabikoolituse ja aastaid lastega töötanud. Pikemaid tutvustusi näed kodulehelt!

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Lasteaia programmis on peamiseks soodega tutvumine mängude ja erinevate uurimisülesannete abil. 

Esimese kooliastme programmis lisandub soodega seotud elustiku tundmaõppimine ja liikidevaheliste seoste märkamine.

Teise kooliastme programm keskendub soode tähtsuse ja soo kui elukeskkonna uurimisele. 

Õppeprogrammi sisu ja metoodika 

Tuvumine ja retke reeglid (15 min)

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks. Uuritakse kaardilt retke marsruuti ja lepitakse õpetaja ja grupiga kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Sissejuhatus teemasse (10 min)

Retkejuht tutvustab õppeprogrammi eesmärke ja kava. Mängu abil tehakse selgeks, millised on õpilaste eelnevad teadmised ja kogemused soode ja rabade teemal.

Loodusretk (1,5- 2,5 h)

 • Loodusrajal liikudes tehakse peatused erinevate sootaimede juures, kus retkejuht nende määramistunnuseid näitab, räägib nendega seotud lugusid ja annab õpilastele lihtsaid ülesandeid valitud liikide tundmaõppimiseks. Kindlasti vaadatakse koos turbasamblaid, sookailu ja marjataimi. 
 • Räägitakse soode kujunemisest ja ehitatakse käepärastest vahenditest soo mudel.
 • Mängitakse toiduahela mängu (I ja II kooliastmega) või meisterdatakse sookolli pilte (lasteaialastega).
 • Uuritakse turvast, turbasamblaid ja soovett ja võrreldakse neid mõne teise kasvukoha muldade ja taimedega. 
 • Kuulatakse soo hääli ja retkejuhi juttu vanadest uskumustest ja soolegendidest.

Kokkuvõte (10 min)

Lõpuringis korratakse mänguliselt üle soos tuttavaks saanud liigid ja iga õpilane saab anda tagasisidet retkel kogetu ja õpitu kohta. 

 

 

Viimati uuendatud:

11.04.2022