Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab millised söödavad ja mürgised taimed Eestis on. Oskab neid eraldada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodus, taimed, tervis ja ohutus

Meetodid:

Programmi jooksul tutvutakse erinevate taimedega Eestimaa loodusest. Selgub, kes ja miks on neist tegelikult ohtlik. Looduses loeme looduse märke, tutvume erinevate meelte abil ümbritseva loodusega. Söödavad ja mürgised taimed programmis suunatakse lapsi vaatlema, märkama ja mõistma/lugema loodust. Vaatleme ja arutleme teemal ohutus looduses, inimese käitumismudelid. Soovi korral ja võimalusel maitseme erinevaid söödavaid taimi/marju.  Räägime kuidas on taimi/marju läbi aegade kasutatud.

Juhis õpetajale:

Eelteadmised: loodusteaduste alused. 

Oskused: kuulamisoskus, mänguoskused. Sobivad riided.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Kuna osa programmist toimub õues, tuleb riietuda ilmastikule vastavalt

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Läbiviimise koht:

Iisaku looduskeskuses, Iisaku pargimetsas, metsas, kaitsealal, matkarajal

Läbiviimise asukoht:

59.095109178457, 27.316619140337

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel ja Veronika Plotnikova

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

"Söödavad ja mürgised taimed" õppeprogrammi kirjeldus
Author:
Anne-Ly Feršel
Lisa_oppeprogrammi_kirjeldus_Soodavad_ja_murgised_taimed_0.pdf(381.23 KB)

"Söödavad ja mürgised taimed" õppeprogrammi pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm annab ülevaate sellest, millised söödavad ja mürgised taimed kasvavad Eesti looduses. Müüdid ja tegelikkus. Kuidas teha esmapilgul sarnastel taimedel vahet, mida panna tähele? Kuidas käituda ohuolukorras ja mürgistuse korral? Otsime üheskoos vastused. Programm toimub õppeklassis ja õues.

Viimati uuendatud:

15.01.2021