torbikseen

Kui öelda „seen“, ilmub silme ette uhke puravik või kärbseseen – keegi selline, kellel on jalg ja kübar. Aga missugune näeb välja organism, keda teadlased seeneks nimetavad? Seente maailm on palju mitmekülgsem ning seda mitmekesisust muuseumitunnis uurimegi. Samuti käsitleme seente rolli looduses ja inimese elus. Seeneriigi mitmekesisuse tundma õppimisel kasutame abiks stereomikroskoope.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel.
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 3) seente vaatlemine või hallitusseente kasvamise uurimine; 4) õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Grupi suurus 24 õpilast (alates 26 õpilasest viiakse programmi läbi kahes rühmas: poolel klassil on võimalus iseseisvalt tutvuda teiste näitustega)

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tiiu Liimets

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

27.05.2020