saurus

Muuseumitunnis tutvume hiidroomajate eluga nii nagu teadus praegusel ajahetkel öelda oskab ning uurime müüte – millised neist vastavad tõele ja millised mitte? Küsimuste, mõistatuste ja toredate ülesannete abil ärgitame õpilasi kaasa mõtlema, analüüsima ja vastuseid leidma. Tunnis kasutame dinosauruste vähendatud koopiaid, erinevaid kivistisi ja pildimaterjali.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1) loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu.            Loomade mitmekesisus.

2) praktilised tööd ja IKT rakendamine: õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi! 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1. klass: 2 euri õpilane, alates 2. klassist 5 euri õpilane.

Klassile 2 saatjat tasuta.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Vetik

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

26.05.2020