Samblikud kuusel
SAMBLIKUD

Õppeprogrammi käigus õpitakse tundma samblike ehitust, kasvukohti ja olulisust ökosüsteemis. Õpilased saavad teada milline liitorganism samblik on ja mis eristab samblikke sammaltaimedest. Räägime samblikest kui õhupuhtuse indikaatoritest ja hindame ümbruse õhupuhtust. Õpilased saavad selgeks ka mõne tavalisema samblikuliigi. 
Õppeprogrammi käigus uuritakse samblikke nii klassiruumis kui otsitakse neid looduses. Samblike määramisel on õpilastel abiks määrajad ja luubid.

Programmi on võimalik läbi viia nii kooli poolt valitud pargis või kooliümbruses.
 

Õpitulemused:

Õpilased oskavad eristada sammalt ja samblikku välistunnuste järgi, teavad milline organism on samblik, millised on tema kasvu- ja paljunemistingimused ning vajadusel eluks. Osakavad kirjeldada ja ära tunda tavalisemaid samblikke ning hinnata samblike liikide ning arvukuse järgi õhupuhtust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste: Õpilane oskab eristada samblikku ja sammalt. Teab kellest samblik koosneb, milline on tema roll ökosüsteemis ning õpib selgeks mõne meie looduses kasvava tavalisema sambliku. 
II kooliaste: Asula elukeskkonnana: hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal; 
III kooliaste: Seente tunnused ja eluprotsessid: selgitab seente ja samblike paljunemise viise ning arenguks vajalikke tingimusi; analüüsib parasiitluse ja sümbioosi osa looduses; selgitab samblikke moodustavate seente ja vetikate vastastikmõju; põhjendab, miks samblikud saavad asustada kasvukohti, kus taimed ei kasva; analüüsib seente ning samblike osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid; väärtustab seeni ja samblikke eluslooduse tähtsate osadena. 

Meetodid:

Samblike vaatlus klassiruumis ja õues. Sambliku ülesjoonistamine, kirjeldamine. Islandi sambliku tee joomine. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Kool

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Krista Kingumets

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

14.05.2020