Eesti Meremuuseumi logo

2020. aasta 17. oktoobril avab Eesti Meremuuseum Tallinnas Lennusadama angaaris Ameerika Loodusloomuuseumi (American Museum of Natural History) näituse „Tundmatu ookean“ ja sellega koos Eesti Meremuuseumi, TalTech Meresüsteemide Instituudi, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Veeteede Ameti ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös valminud näituse “Läänemeri maailmameres”.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpitulemused lasteaiast kuni 3. klassini:
Õpilane teab lihtsamaid mere uurimisviise;
teab merd ja ookeane uurivate inimeste ameteid;
kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
toob välja ookeani ja mere põhilised erinevused;
oskab nimetada erinevaid ookeanis ja Läänemeres olevaid taime- ja kalaliike;
teab, miks on ookean ja Läänemeri meile olulised.

Õpitulemused 4.-9. klassini:
Õpilane iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;
on kursis Läänemere elurikkusega;
põhjendab loodusteaduslike teadmiste vajalikkust igapäevaelus;
teab, mis teeb Läänemere eriliseks;
oskab põhiandmete abil ookeani ja Läänemerd iseloomustada;
teab, millised on ookeani ja Läänemere põhja pinnavormid;
oskab nimetada maavarasid Läänemeres; akustika – õpilane teab, kuidas heli vees levib.

Õpitulemused 10.-12. klassini:
Õpilane tutvub läbi rollimängu mereteadlaste töö ja tulemustega;
teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;
iseloomustab Läänemerd ja ookeane kui ökosüsteemi;
võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi;
analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes;
selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust; iseloomustab ookeanilist maakoort.

Juhis õpetajale:

Muuseumitunnile broneerimine https://meremuuseum.ee/lennusadam/lastele-peredele/muuseumitunnid/broneeri-muuseumitund/

Gruppi saatvad õpetajad pääsevad muuseumisse tasuta: üks täiskasvanu iga kuue koolieeliku või iga 10 kooliõpilase kohta.

Muuseumitund toimub Eesti Meremuuseumi Lennusadamas ning välialal. Trajektoorid on lühikesed ning kergesti ligipääsetavad. Muuseumitund on kohaldatav ka erivajadustega inimestele.

Lisavarustust ei ole vaja. Kuna osa tegevusest toimub õues mere ääres, on oluline selga panna ilmastikule vastavad riided.

Muuseumitunni lõpus ootame, et õpetaja vastaks lühikesele tagasisidevormile, mis aitab meil muuseumitundide sisu ja kvaliteeti veelgi paremaks muuta. 

Pärast muuseumitundi on võimalik muuseumis omal käel ringi vaadata.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Maksumus: Koolieelikud ja kuni 2. klassi õpilased 3 € / laps; I, II, III kooliaste ja gümnaasium (Lennusadam) 6 € / õpilane.

Muuseumitunni kestus: lasteaed kuni 3.klass 60 min, 4.-6. klass 75 min, 7.-9. klass 90 min.

Grupi suurus ühe läbiviija kohta on kuni 24 last; paralleelselt on samal teemal võimalik tundi läbi viia kahele grupile. Suuremate gruppide korral palume võtta ühendust ning täpsustada saadavust. 

Läbiviijad on Eesti Meremuuseumi külastusjuhid, kes on omandanud nii iseseisvalt kui erinevatel koolitustel temaatilisi ning pedagoogilisi oskusi. 

Muuseumitundi saab tulla alates 17.10.2020. Näitus “Tundmatu ookean” on avatud kuni 25.04.2021. Näitus “”Läänemeri maailmameres” on avatud kuni juuni 30.06.2021. Seetõttu käsitleme tunnis Läänemere kõrval ookeaneid kuni 25.04.2021. Alates 26.04.2021 keskendume Läänemerele.

Läbiviimise koht:

Lennusadam (Vesilennuki 6, Tallinn).

Läbiviimise asukoht:

59.451178140141, 24.73842276493

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

2020. aasta 17. oktoobril avab Eesti Meremuuseum Tallinnas Lennusadama angaaris Ameerika Loodusloomuuseumi (American Museum of Natural History) näituse „Tundmatu ookean“ ja sellega koos Eesti Meremuuseumi, TalTech Meresüsteemide Instituudi, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Veeteede Ameti ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös valminud näituse “Läänemeri maailmameres”. Kaks teineteist täiendavat näitust annavad võimaluse kõrvutada omavahel salapärast ookeani ja meie oma Läänemerd – ühte kõige vähem ja teist maailma kõige enam uuritumat. Ääretutest ookeanialadest on läbi uuritud vaid 5–10%. Muuseumitunnis viiakse õpilased nii ookeani kui ka Läänemere põhja, kus meie kõrval ujuvad elusuuruses animeeritud ookeanihiiglased, sealhulgas sinivaalad, hiigelkalmaarid, suur-valgehaid ja biofluorestseeruvad liigid. Tunni eesmärk on suurendada õpilaste teadlikkust meie elukeskkonnast, millest suure osa moodustab vesi – ookeanid ja mered. Lisaks ookeani uurimisele keskendume Läänemere eripäradele. Välja selgitatakse, mis teeb Läänemerest Läänemere ning kuidas ja miks merd uurida. Saame teada veekogudes olevate pinnavormide, maavarade, elurikkuse ja kultuuripärandi kohta. Esile tulevad teadlaste uurimisvaldkonnad ja 21. sajandi tehnoloogiad, mille abil uuringuid tehakse. Vastuse saavad mitmed suurte veekogudega seotud saladused, kuna astume teadlaste rolli, tutvudes ise tehnoloogiatega ja viime läbi ühe Läänemere uurimisega seotud katse. Keskendume just suurte veekogude olulisusele ja positiivsetele külgedele.

• ookeanid • Läänemeri • tehnoloogia • veekogusid uurivad teadusharud • võõrliigid • ookeani ja Läänemere positiivsed küljed • veealune kultuuripärand

Muuseumitunni temaatika, praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased, muutudes vastavalt õpilaste vanusele spetsiifilisemaks ja keerulisemaks.

Viimati uuendatud:

02.05.2020