Anija mõisapargis asuv õpperada "Meelte ja kogemuste tee"

Rännak mõisapargis äratab üles kõik viis meelt: siin leiame nähtavat silmailu, kuuldavat kõrvale, maitseid keelele, lõhnu ninale ja tunnetatavat sõrmedele.

Räägime, millest koosneb mõisakompleks, kes siin elasid ning millist rolli mängis mõisapark varem ning millist nüüd. Tutvustame pargiarhitektuuri ja parki läbivat õpperada „Meelte ja kogemuste tee“.

Retk kulgeb külastusjuhi ja Anija viimase mõisaproua Mary saatel, kes jutustab vahvaid lugusid õpperada läbivatel teabetahvlitel. Puudutame väga erinevaid teemasid: mõis ja mõisakultuur (näiteks mida mõisa ajal söödi, mis on meierei jm), Eesti loodus (lehtpuud, põõsastik, okaspuud, putukad, pargi loomad, miks linnud laulavad jm). Põlispuude alla on peidetud salajasi kohti: käbirada, tervet seltskonda mahutavad linnupesad jms, mille jätame külastajale avastamiseks.

Anija mõisa park kuulub loodus- ja muinsuskaitse alla. Selle teeb eriliseks unikaalne pargiaas, liigirikkus (üle 80 puu- ja põõsaliigi), müüriga eraldatus ning kaunis arhitektuur.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane
- tunneb erinevaid puid, põõsaid, taimi;
- teab nende kasutusvõimalusi;
- tunneb mürgiseid taimi;
- on omandanud algteadmised mõisa teemadel;
- on kursis loodushoiuga;
- on saanud emotsionaalse ja positiivse kogemuse ning tunde õpperajal viibitud ajast.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: kultuuri ja väärtuspädevus (tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, kultuuripärandiga; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid), aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostöö- ja analüüsioskusi.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, sotsiaalained, ajalugu.

Meetodid:

Sõnalised meetodid (jutustus, loeng, vestlus, küsimused-vastused).

Näitlikud meetodid (ekskursioon, demonstratsioon).

Praktilised meetodid (harjutused, katsetamine, kuulamine).

Juhis õpetajale:

Vajalik ilmastikule vastav sobiv riietus ning jalanõud.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Hind sõltub grupi suurusest:

  • Kuni 10 inimest 45 eurot (miinimumtasu).
  • 11-25 inimest hind 4 eurot inimese kohta.
  • 26-50 inimest hind 3 eurot inimese kohta (grupiga tegeleb kaks külastusjuhti).

Õpilasgrupi puhul kahele saatjale osalus programmis tasuta.

Pakume juurde ka einet õues (lõkkekartul või mõisakarask mee või ürdivõiga + meeli kosutav taimetee), lisandub 3 eurot inimese kohta.

Korraga võimalik pakkuda kolm juhendajat. Osaline juurdepääs ratastooliga, võimekus viia läbi programmi nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele jne, toitlustamise võimalused;

Läbiviimise koht:

Anija mõisapark

Läbiviimise asukoht:

59.380384715068, 25.300901549607

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

anijamois@anija.ee
+372 555 343 68

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

05.02.2021