Karstialal jõe ületamine
Anne Teigamägi

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisuid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimitest üldiselt, lubjakivist, karsti tekkest, kurisude ehitusest ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsuset Saaremaa karstialade tekkel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab kuidas tekivad looduses erinevad karstialad ja on näinud lihtsaid karstialasid Eestis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

9. klassi geograafia ainekava: pinnavormid, karstialad

9. kl keemia ainekava: lubjakivi omadused

Meetodid:

jutustus, matkad karstialadel, vaatlus, töölehe täitmine, loominguline ülesanne: jõe ületamine kuiva jalaga

Juhis õpetajale:

Kummikud on kohustuslikud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Põhja-Saaremaa karstialadel

Läbiviimise asukoht:

58.43171274013, 22.215560792645

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Merike Kuldsaar, Anne Teigamägi

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisusid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimite, lubjakivi, karsti tekke, kurisude ehituse ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsuse kohta Saaremaa karstialadel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad. Õppekäigu raames toimuvad matkad karstialadel, vaatlus, kõige lõpus täidetakse tööleht. 

Viimati uuendatud:

21.04.2020