Võlupe rändrahn
Kadri Paomees

Õppeprogrammis tutvume Saaremaa loodusväärtustega, räägime looduskaitse ajaloost ja olemusest. Selgitame välja mida tähendavad mõisted rahvuspark, kaitseala, hoiuala. Saame tuttavaks Saaremaa huvitavamate kaitsealadega ja haruldaste liikidega. Selgitame välja kui liigirikas ja huvitav on Saaremaa loodus. Õppeprogramm annab ülevaate looduskaitsest Eestis Saare maakonna kaitstavate objektide näitel.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane teeb vahet rahvuspargil, looduskaitsealal, maastikukaitsealal, hoiualal.
Õpilane oskab nimetada mõnda Saaremaa looduskaitseala.
Õpilane oskab nimetada erinevaid kaitsealuseid liike ja kooslusi.
Õpilane oskab kaasa rääkida teemal, miks on vaja looduskaitset.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1 – 3 kl  I kooliaste – loodusõpetus –loomad, taimed, linnud, kalad, elupaigad, looduskaitse

4 – 6  kl  II kooliaste  - loodusõpetus – erinevad looduslikud ja poollooduslikud kooslused, looduskaitse, kaitsealused liigid

7 – 9 kl III kooliaste – bioloogia -  loodus ja keskkonnakaitse, kaitsealade liigitus, säästev areng, jätkusuutlik eluviis

Meetodid:

Loeng, arutelu, tööleht

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi aeg kokkuleppel.  Kokkuleppel võib ka külastada mõnda looduskaitseala.

Läbiviimise koht:

kool, looduskeskus

Läbiviimise asukoht:

58.298200190274, 22.099828564667

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi kirjeldus Saaremaa loodusväärtused
Author:
Mahe Metsalu
oppeprogrammi kirjeldus Saaremaa loodusväärtused.pdf(435.02 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus Saaremaa loodusväärtused

Viimati uuendatud:

01.06.2020